Na Slovensku zavádějí legislativu pro provoz aut bez řidiče. Češi vyčkávají

Jízda autem bez zásahů člověka do řízení se stále vyvíjí. Kromě ne zcela spolehlivé techniky dosud často chybí i legislativní rámec. Na Slovensku se ale už nyní rozhodli jít technologiím naproti a tamní vláda schválila návrh zákona upravující podmínky schvalování autonomních vozidel do provozu, povinnosti řidičů a pravidla platná při jízdě po veřejných komunikacích. V České republice se podle ministerstva dopravy vyčkává na společný postup s dalšími eurounijními zeměmi.

Moderní automobily jsou díky zpřísňujícím se předpisům o bezpečnosti provozu i zájmu zákazníků ve stále větší míře vybavovány elektronickými systémy usnadňujícími řidiči ovládání vozidla za současného zvýšení bezpečnosti. Symptomatickými prvky takové výbavy jsou například asistenty udržování v jízdním pruhu nebo adaptivní tempomaty. Luxusní modely jsou ale dnes už v praxi schopny jezdit skutečně úplně samy, v mnoha zemích včetně ČR ale dosud schází příslušná legislativa.

Slováci dotahují vyspělé země

K zemím, jejichž právní řád už disponuje předpisem regulujícím všechny aspekty provozu automatizovaných vozidel včetně definice těchto vozidel, odpovědnostních vztahů v případě způsobení škody, povinnosti provozovatelů a podobně, se v závěru roku podle všeho zařadí také Slovensko.

Příslušný zákon už podle webu Pravda.sk schválila tamní vláda a chystá se do parlamentu. Zabývá se zavedením ustanovení, která budou regulovat podmínky zkušebního provozu automatizovaných vozidel. Pod různými variantami slova „automatizovaný“ je třeba rozumět „autonomní“, respektive poloautonomní. To jsou slova, která se v běžných textech vyskytují častěji. Ale zpět k návrhu zákona.

Zákon se v prvé řadě zabývá základními definicemi jednotlivých autonomních vozidel a jejich provozu: Automatizovaným vozidlem se rozumí motorové vozidlo navržené a zkonstruované tak, aby se dokázalo určitou dobu samostatně pohybovat bez nepřetržitého dohledu řidiče, při kterém se ale zásah řidiče předpokládá nebo vyžaduje, a plně automatizovaným vozidlem se míní motorové vozidlo navržené a zkonstruované tak, aby se dokázalo pohybovat bez dohledu řidiče.

Zákon obsahuje rovněž podrobně stanovené podmínky povolovacího řízení pro jízdu v běžném provozu pro autonomní a částečně autonomní auta a vyjmenovává i případy, kdy je možné takové povolení k jízdě odebrat. Slovenský resort dopravy navrhuje podle Pravda.sk účinnost zákona, pokud jej schválí i parlament, od 1. prosince 2022.

Česko s legislativou nespěchá

Na rozdíl od Slovenska se u nás se zaváděním „autonomní“ legislativy nespěchá a vše je víceméně ve stádiu příprav.

„Budoucnost veřejné i individuální dopravy řešíme a podporujeme její rozvoj. Naším úkolem je ovšem technickému vývoji/poptávce dát rámec tak, aby se autonomní doprava mohla v běžném provozu uplatnit, a to za podmínek minimálně stejně bezpečných a přístupných jako je tomu v současnosti u konvenčních automobilů, či možná ještě bezpečnějších,“ říká František Jemelka, tiskový mluvčí českého ministerstva dopravy.

Podle Jemelky je nezbytné vyčkat součinnosti dalších států EU: „V rámci předsednictví budeme aktivně podporovat koordinovaný přístup v rámci EU, který vidíme jako zásadní, a to také v oblasti regulace. V ČR tak určitě chceme postupovat v souladu s tím, jaké předpisy vznikají na mezinárodní úrovni. Už teď se zabýváme případnými změnami jednotlivých zákonů spadajících pod Ministerstvo dopravy, což vidíme jako praktickou cestu k tomu, aby byl u nás možný provoz vozidel ve vyšším stupni automatizace (to je ta známá škála 1–⁠5),“ uvedl.

Němečtí pionýři

Vůbec první automobilkou, která splňuje přísné legislativní požadavky předpisů EHK OSN č. 157 pro systémy automatizované jízdy úrovně 3, se loni stal německý Mercedes-Benz. Spolkový úřad pro silniční provoz KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) udělil na základě splnění požadavků technických registračních předpisů EHK OSN č. 157 příslušné schválení, a tím vytvořil možnost nabízet tento systém na mezinárodních trzích za předpokladu, že to příslušná národní legislativa umožňuje.

Německo i v tomto případě převzalo roli průkopníka, když už v roce 2017 zařadilo systémy automatizované jízdy do zákona o silničním provozu. Proto si už dnes zákazníci mohou pořídit třídu S se systémem Drive Pilot, který jim umožní v husté dopravě nebo v dopravních zácpách na vhodných úsecích německých dálnic vysoce automatizovanou jízdu rychlostí až 60 km/h.

Tagy:
Německo Slovensko autonomní řízení doprava Mercedes-Benz bezpečnost zákon autonomní vozidlo Evropská unie legislativa Česko František Jemelka Tesla Motors Ministerstvo dopravy České republiky Parlament České republiky Evropská hospodářská komise OSN