Národní program Česká kvalita: Stále se dá podnikat eticky i ekologicky

Vizualizace systému ENCELADUS společnosti Satturn Holešov

Českou kvalitu nenahradíš III. - SATTURN HOLEŠOV

Ještě donedávna sci-fi, dnes běžná realita. Tak by se dal jednoduše popsat život v 21. století, který s sebou přináší řadu technologických vymožeností. Mezi ně patří třeba provoz datových sítí, systémů pro varování obyvatelstva, fotovoltaických systémů či obecních infokanálů. To a mnohem více v Česku poskytuje společnost SATTURN HOLEŠOV, která například pro svůj produkt Enceladus – systémová telemetrie pro soustavy domovních ČOV – získala osvědčení značky KVALITY CZECH MADE .

Spolehlivý ukazatel, který garantuje solidní úroveň zboží i služeb všeho druhu na českém trhu. Právě tím jsou značky kvality, které se udělují už dvacet let. Zákazníci díky nim nemusejí tápat při výběru spolehlivých dodavatelů a výrobcům naopak poskytuje nejen podporu, ale i pozitivní zpětnou vazbu, která potvrzuje, že poctivá práce se stále vyplácí.

CZECH MADE

Jednou z 22 značek Národního programu Česká kvalita je i CZECH MADE. „CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice,“ říká Štěpán Smejkal, manažer značky kvality. A dodává:

Určena je českým firmám, které se chovají eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby či zajištění služeb a kontinuálně se vyvíjí. Značka podporuje společnosti v jejich rozvoji a růstu a je současně pro všechny zárukou vysoké kvality označených výrobků a služeb.“

SATTURN HOLEŠOV

Je malá rodinná firma ve Zlínském kraji s tradicí od roku 1992, která si prošla fázemi růstů, ale i pádů. Zpočátku se orientovala na projekci, výstavbu a provoz obecních rozvodů kabelové TV, systémů pro varování obyvatelstva, a také výstavbu střešních fotovoltaických elektráren a veřejného osvětlení. V roce 2006 založila vlastní vývojové oddělení.

V současné době udává celorepublikový trend v oblasti „Decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem“ na venkově a v odloučených místních částech měst, kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systémy.

A Dagmar Kužvartová, ředitelka zaměstnanecké sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR a členka Rady kvality ČR, doplňuje: „Značka CZECH MADE je specifická v mnoha ohledech. Je jedinečná ve svém propojení osvědčení kvality a českého původu produktu nebo služby. Dále má velmi propracovaný způsob hodnocení kvality, který je zakončený hodnocením na místě. Specifická je také v silné marketingové podpoře, kterou držitelům značky CZECH MADE poskytuje Česká společnost pro jakost a která mezi značkami kvality není samozřejmostí.“

Žadatelé pod drobnohledem

Žádat o značku CZECH MADE mohou firmy všech velikostí i oborů. Hodnocení, zda si ji společnost zaslouží, vybraní odborníci přizpůsobí danému žadateli. „Značku CZECH MADE mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně projdou hodnocením kvality zaměřeným na šetření všech zainteresovaných stran. Hodnocení vykonává tým hodnotitelů složený z expertů a odborníků. U výrobců je hodnocení zaměřeno více na certifikace, zkoušky ze zkušeben a prověření kvalitativních vlastností hodnoceného produktu. U služeb je zase kladen větší důraz především na hodnocení spokojenosti zákazníků. Jak u výrobků, tak u služeb provádíme hodnocení na místě, během kterého hodnotitelé ověřují splňování podmínek přímo ve společnosti, provozovně a výrobě,“ objasňuje, jak vypadá proces rozhodování, kdo ocenění získá, a kdo ne, Štěpán Smejkal.

Opakovaně se jím může pochlubit i společnost SATTURN HOLEŠOV. Získala jej konkrétně pro produkt Enceladus – systémová telemetrie pro soustavy domovních čističek odpadních vod. „Hodnocení spokojenosti zákazníků dosáhlo naprosto skvělé výsledné hodnoty tohoto ukazatele, a to 90,7 %. Stejně tak i hodnocení nezávislými auditory dosáhlo výsledné hodnoty dokonce 94,54 %,“ uvádí Jaromír Tomšů, jednatel společnosti.

Ta přitom užívání značky CZECH MADE obhájila už podruhé. Získala ji v dubnu 2021 a letos v dubnu díky kompletnímu recertifikačnímu auditu dosáhla prodloužení o další dva roky. V oboru jsou přitom jediní, kdo se značkou kvality může prokázat. A jak dále vyzdvihuje Jaromír Tomšů, na trhu sbírají zkušenosti déle než třicet let.

To, čím se odlišujeme od konkurence, je modularita a komplexnost systémového řešení „obecních soustav domovních čističek odpadních vod (ČOV) s telemetrickým řídicím systémem“ pro malé obce. Jako jediná firma na trhu umíme vzdáleně a systémově změřit množství a stav biologického kalu v každé domovní ČOV, který je základním ukazatelem správného fungování ČOV.“

Firma SATTURN HOLEŠOV je tak podle Dagmar Kužvartové důkazem, že i v Česku mohou vznikat produkty směle konkurující těm zahraničním. „Systémová telemetrie Enceladus je inovativní a ekologické řešení, jehož podstatou jsou obecní soustavy domovních ČOV s chytrou telemetrií, které jsou provozovány jednou odborně způsobilou osobou prostřednictvím služby Enceladus. Tato technologie jako jediná v České republice umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých čistíren.“

A právě na rozvoj českých produktů a služeb se značka CZECH MADE snaží upozornit, což se daří. Zájem o získání ocenění stoupá. „Domnívám se, že je to spojeno s vyšším zájmem zákazníků o české kvalitní produkty, a tedy i zájmem českých firem jim toto jednoduše dokázat pomocí značky kvality CZECH MADE. Současně je to určitě díky intenzivnější podpoře marketingových aktivit směřujících k rozšíření povědomí o značce CZECH MADE mezi spotřebiteli, potenciálními novými zájemci o udělení značky a zároveň díky většímu zviditelnění současných držitelů,“ vysvětluje Štěpán Smejkal s tím, že značka je vhodná také pro dodavatele v oblasti B2B.

Tagy:
Česko Komerční sdělení Svaz průmyslu a dopravy Českou kvalitu nenahradíš Czech Made Enceladus Česká Společnost pro Jakost čistírna odpadních vod SATTURN HOLEŠOV