Stefano Bozzini hrál své ženě na akordeon před nemocnicí v Castel San Giovanni. Zdroj: www.youtube.com