Stefano Bozzini hrál své ženě na akordeon před nemocnicí v Castel San Giovanni.

Stefano Bozzini hrál své ženě na akordeon před nemocnicí v Castel San Giovanni.
Zdroj: www.youtube.com