Stefano Bozzini hrál své ženě na akordeon před nemocnicí v Castel San Giovanni.