Za mzdovými rozdíly mezi muži a ženami stojí celá řada faktorů. Diskriminací lze ale vysvětlit jen část toho, proč se výdělky liší, tvrdí Hedija.