Další děti se vrátily do lavic. Vládní opatření se vztahují i na školní jídelny

Školáci se vrací do škol

Žáci třetích až pátých tříd a prvního stupně základních škol a s nimi žáci devátých tříd se v pondělí vrátili do škol. Zbytek druhého stupně nastoupí ke střídavé výuce. Vládní opatření se vztahují i na provoz školních jídelen.

Žáci si před vstupem do jídelny musejí dezinfikovat ruce. Dbá se především na rozmístění jednotlivých stolů, u kterých mohou sedět maximálně čtyři děti. Učitelé a personál jídelny Základní školy Eden v pražské Vladivostocké ulici výrazně označili místa, na která si žáci nemohou sednout kvůli povinný rozestupům.

„Tato školní jídelna má podle nových pravidel 64 míst, to znamená, že společně zde mohou poobědvat maximálně dvě třídy. Nelze však dodržet, že by v jídelně obědvala každá jednotlivá třída sama. Podle ředitelky by oběd přešel do večeře,“ vysvětlila s nadsázkou reportérka CNN Prima NEWS Jana Schillerová.

„Abychom zachovali jednotku třídy, museli jsme rozprostřít návštěvy jídelny v čase. Omezení je v tom, že některé děti chodí s vyučujícím na oběd i při hodině,“ řekl ředitel ZŠ Štefánikova Hradec Králové Roman Polda.

Větrání o přestávkách

Podle vládních nařízení by se děti z různých tříd mezi sebou neměly potkávat. I nadále platí povinnost nosit roušky, dezinfikovat si ruce a pravidelně větrat ve třídách. „Kvůli bezpečnosti dětí učitelé radí větrat před hodinou a v jejím průběhu. O přestávkách by to mohlo být nebezpečné,“ popsala reportérka Jana Schillerová.

Ve školách i nadále platí zákaz zpěvu při hodinách hudební východy nebo tělocviku.

Do lavic se nejdříve vrátili prvňáci, druháci a žáci speciálních škol. Od středy se mohly vrátit závěrečné ročníky a začala praktická výuka na středních školách.

Do třetího stupně protiepidemických opatření přejdou školy od pondělí 7. prosince. Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách bude platit střídavá prezenční výuka po týdnech, do škol se budou moci vrátit i studenti prvních ročníků vysokých škol, pokud jich nebude více než dvacet v jedné skupině.

Tagy: