Proč jsou ekoznačky u zákazníků i firem stále populárnější?

Počet produktů s ekoznačkami rychle roste. Co za tímto vzestupem stojí? A lze tyto produkty najít i v českých obchodech?

V souvislosti s klimatickou změnou roste zájem lidí o produkty, které jsou šetrnější k přírodě. A ideálně o takové, které jsou ekologické v rámci celého svého životního cyklu. Od výběru surovin přes výrobní postupy, užitnost až po likvidaci. Velmi důležitá je kvalita produktu. Jen kvalitní výrobek může dobře sloužit svému účelu. A po skončení životnosti by měl být snadno recyklovatelný. To ostatně platí i pro použité obaly.

Spotřebitelé přitom nejsou odkázáni jen na sliby výrobců a prodejců. Stačí, když při výběru upřednostní výrobky, které vedle tvrzení výrobce obsahují na svém obalu i oficiální ekoznačku. Právě poptávka zákazníků po garanci šetrnosti k přírodě je jeden z důvodů zvyšujícího se počtu držitelů ekoznaček. V českém prostředí jsou to především ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek či služba a evropská Ekoznačka EU. Obě uděluje Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí. V EU je produktů s Ekoznačkou EU více než 87 tisíc od bezmála 2,3 tisíce producentů. V Česku pak bylo certifikováno kolem 5 tisíc výrobků a služeb, a to jak společnou unijní značkou, tak z části ryze národními značkami.

Zelená transformace

Druhým důvodem, proč v Evropě počet držitelů značky roste, je oficiální politika Evropské unie a členských zemí, jejímž cílem je zelená transformace a uhlíkově neutrální společnost do roku 2050. Tomu se přizpůsobuje i národní legislativa v jednotlivých unijních státech. Ty tak mimo jiné začínají upřednostňovat v rámci tzv. zelených zakázek výrobky a služby s prokazatelným udržitelným životním cyklem. Tedy takové, které jsou držitelem certifikátu, jako je Ekoznačka EU či její národní alternativy.

V ČR zákonná povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání platí od 1. 1. 2021. Tato legislativní úprava motivuje firmy získat pro své produkty oficiální ekoznačku. S její pomocí mohou mít v rámci veřejných zakázek náskok před konkurencí. Případně se díky ní mohou stát subdodavateli pro vítěze zelených výběrových řízení.

Spektrum produktů certifikovaných ekoznačkami je opravdu široké. V celé Unii mezi nimi najdete kosmetiku a drogerii, hygienické potřeby, jako jsou dětské pleny, textil, nábytek, keramické obklady či různá maziva. Žádat ale lze i o certifikaci výrobků s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou elektronické displeje. Pokud je chcete v nabídce obchodů najít, hledejte na jejich obalech logo ekoznačky EŠV/EŠS či Ekoznačky EU. Anebo můžete využít oficiální katalog CENIA a ECAT Evropské Komise.

Česká kvalita

Národní ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba jsou také součástí Národního programu Česká kvalita, který je zaměřen na prodej a poskytování kvalitních výrobků a služeb, a je podporován vládou České republiky. Hlavním cílem Národního programu Česká kvalita je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou, a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou pro spotřebitele zavádějící.

Tagy:
Evropa ekologie služby Evropská komise Česko značka kvality Českou kvalitu nenahradíš Ministerstvo životního prostředí České republiky Česká informační agentura životního prostředí