Přednost má pomalejší lyžař! aneb Pravidla a doporučení na hory, aby nedocházelo k úrazům

VELKÉ ZPRÁVY: S kamerou na horách, od Krkonoš po Alpy

K řadě nešťastných událostí na horách možná dochází úplně zbytečně, řada lyžařů totiž zřejmě neví, jak se správně chovat...

Tisíce úrazů se každoročně stávají lyžařům na českých horách. Mnohá zranění si způsobí (nebo jsou jim způsobena) i v zahraničí. Někdy jsou drobná, jindy fatální. A v celé řadě případů k nim nemuí ani dojít, nebo mohou být lehčí. Co z hlediska prevence úrazů na lyžích radí experti?

Pravidla bezpečnosti

Při pobytu na horách a zejména při samotném sportování by měl být každý ohleduplný k ostatním lyžařům a dodržovat pravidla bezpečnosti. „Právě nerespektování pravidel pro bezpečný pohyb v horách a na sjezdových tratích bývá nejčastější příčinou úrazů,“ uvedl už dříve mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman. Už před více než 50 lety schválila desatero pravidel Mezinárodní lyžařská federace (viz infobox níže), pohyb lyžařů a snowboardistů popisuje i česká státní norma vydaná před 10 lety. „Typická nebezpečí (stromy, rozježděný terén, nerovnosti terénu atd. – pozn. red.) nevyžadují ze strany provozovatele lyžařského areálu žádná opatření. S typickým nebezpečím se musí uživatel sjezdové tratě zásadně vypořádat sám a přizpůsobit tomu své lyžařské (fyzické) schopnosti a způsob pohybu na sjezdových tratích,“ uvádí například norma. Atypická nebezpečí (propasti mimo sjezdovky, technická výbava areálu, křízení sjezdovek, pořádání závodů) pak musí provozovatelé označit nebo zabezpečit, lyžaři by pak měli respektovat daná omezení.

Pozor je třeba dát i na alkohol. Pití svařáku nebo grogu je častým prohřeškem během sjezdování, přitom může zpomalit reakce i zhoršit rovnováhu.

Řada lyžařů si také myslí, že platí přednost zprava, stejně jako na silnici. Není to pravda. „Pamatujte – na lyžích neplatí pravidlo pravé ruky, přednost má vždy pomalejší lyžař,“ upozorňuje Tomáš Koníček na webu ministerstva vnitra.

DESATERO: Mezinárodní pravidla chování při lyžování (od roku 1967 průběžně aktualizovaná)

1. Ohled na ostatní lyžaře Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy Každý lyžař, nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři, či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet se musí pohledem nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně nezdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Stav vybavení

Nejen nedodržování pravidel, ale někdy i špatný stav vybavení často může způsobit úraz. „Dříve, než se vydáte do hor, zkontrolujte si stav svého lyžařského nebo snowboardového vybavení. Dejte si odborně seřídit vázání, nabrousit hrany lyží, vyspravit drobné nerovnosti na skluznici. Používejte pouze kvalitní a řádně seřízenou výstroj a výzbroj,“ upozorňuje Tomáš Koníček. Lze využít i možnost servisu přímo v horských střediscích.

Helma může zachránit život

Podle mluvčí pojišťovny Uniqa Evy Svobodové při zimních sportech dochází nejčastěji k úrazům hlavy. Riziko zranění snižuje přilba, a to až o 85 procent. Riziko úmrtí je pak devatenáckrát nižší. Přilba pro dospělé lyžaře zatím není v obvyklých destinacích povinná, někde se týká ale dětí – například na Slovensku či v Itálii. Nicméně lékaři ji shodně doporučují nosit všem. „Aby přilba mohla plnit správně svou ochrannou funkci, musí na hlavě dobře sedět. Neměla by být příliš velká, ale ani těsná. Na hlavu by se měla pohodlně nasadit a po zapnutí pásku pod bradou by se neměla hýbat zepředu dozadu. Tomuto pohybu významně zabraňuje zvětšená výstelka, která dosedá na zátylek,“ radí Tomáš Koníček. Pod helmu se pak doporučuje slabá kukla, ne čepice.

>> Jak se chovat bezpečně na sjezdovkách? Video hasičů:

„Úrazy hlavy patří pro pojišťovny k těm nejzávažnějším a nejnákladnějším. V kombinaci s úrazy páteře se jedná o úplně nejsložitější události i z pohledu řešení na místě, zapojení záchranných složek, následné léčby a administrativního vyřízení pojistného nároku. A také případné repatriace klienta do ČR, stane-li se úraz v cizině. Takový speciální letecký transport může vyjít i na milion korun,“ uzavírá Eva Svobodová.

Tagy: