Senosečím se přezdívá „srnoseče“: Pod sekačkami zahyne ročně až 70 tisíc zvířat

Prima Mazlíček: Senoseč

Během května a června srny rodí nová mláďata, která následně ukrývají do vysoké trávy, aby je tak ochránily před predátory. Mláďata totiž nejsou cítit, proto se od nich vzdaluje jejich matka, která je chodí pouze krmit, aby nelákala predátory. Těmi jsou pro ně lišky, divočáci, jezevci, ale v obdobích senosečí hlavně sekačky.

Dnešní moderní způsob sečení je pro mláďata fatální. Záběr sekaček je od tří do dvanácti centimetrů a při rychlosti až 20 km v hodině není šance, aby řidič zvíře viděl. Při jakémkoli ohrožení se navíc mládě přikrčí k zemi a není tak kolikrát vidět ani kolemjdoucím. Sekačky nejčastěji mláďatům přesekají běhy nebo jim jinak ublíží. Nedochází tedy k okamžitému usmrcení a tak srnčata často umírají na vykrvácení několik hodin.

Povinností zemědělce je sečení dostatečně dlouho dobu před termínem oznámit, a to myslivci, který honitbu využívá. Nejlépe dva dny dopředu. Pokud tak neučiní, hrozí mu finanční pokuta. Myslivec by měl pole projít a louku zneklidnit, aby si případně srny svá mláďata odvedly. Občas se ale stane, že je srnče velmi malé a srna ho tam i tak nechá. Proto je dobré jít ještě přímo před sečí a mláďata, která se v trávě schovávají, z louky vynést. Důležité je mít gumové rukavice a zabalit ho do trávy, aby na mláděti neulpěl lidský pach, pak ho totiž už matka nikdy nepřijme. Do záchrany se mohou zapojit i dobrovolníci díky několika iniciativám. Jak ale říká myslivec Petr Slaba: „Důležitá je součinnost s myslivci a nepodnikat nic na vlastní pěst!“

Kde můžete zjistit informace o termínech a místech vyhánění zvěře?

Stop sečení srnčat

Senoseč online

Pokud při své procházce narazíte na srnče, danče nebo malého zajíčka, zásadně ho neberte do rukou, pokud máte s sebou děti, dávajte pozor, aby nešly ke zvířeti příliš blízko, pokud na mláděti ulpí lidský pach, jeho matka ho opustí. Jestli je zvíře viditelně zraněné, zavolejte nejbližší záchrannou stanici, nebo kontaktujte myslivce (pokud na ně nenaleznete číslo, stačí zavolat na obecní úřad, tam vám ho poskytnou).

Tagy: