Ostře střežené jaderné elektrárny. Na hrozby jsme připraveni, tvrdí Dukovany a Temelín

Jak je chráněná jaderná elektrárna

Poškození jaderné elektrárny po útoku by mohlo mít pro obyvatele a životní prostředí katastrofální následky. Dvě jaderné elektrárny v Česku, Temelín a Dukovany, už na možné nebezpečí zareagovaly.

„Už v minulém týdnu jsme prověřovali všechna platná bezpečnostní opatření a nastavení kritické infrastruktury. Velkou pozornost jsme věnovali také kybernetické bezpečnosti,“ sdělil mluvčí jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

V jaderných elektrárnách teď platí první bezpečnostní ochranný stupeň. „Pokud by Česká republika zvýšila stupeň bezpečnostního ohrožení České republiky, budeme na to reagovat svoláním krizového štábu a přijetím odpovídajících opatření,“ sdělil mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

Jsou elektrárny zabezpečené?

Třeba jaderná elektrárna Dukovany veřejnost uklidňuje – na případné nebezpečí je připravená. Celý areál totiž hlídá nejen speciální policejní jednotka a technika. Objekt monitorují drony nebo lasery.

Pravděpodobnost, že by z poškozené jaderné elektrárny, ať už vlivem extrémního počasí nebo možného útoku, unikla radiace, je ale podle odborníků velmi malá. „Kdyby došlo k takovým extrémním vlivům, že by mohlo dojít třeba k pádu chladící věže, máme tady náhradní zařízení. Jsou to seismicky odolné ventilátorové věže, které tuto roli dochlazování přeberou,“ vysvětlil Bezděk.

S provozem jaderných elektráren souvisí i dodávka jaderného paliva, převážně obohacený uran a plutonium. Právě tento náklad ve čtvrtek večer dopravilo na brněnské letiště speciální letadlo přímo z Moskvy, a to i přes to, že vzdušný prostor nejen nad Českou republikou je teď pro ruská letadla uzavřený.

Podivný let

„Jedná se o dlouho dopředu plánovanou dodávku paliva do zdejších jaderných elektráren. Tomuto letu byla v souladu s předpisy udělena výjimka ministerstvem dopravy. Důvodem je to, že zabezpečení výroby elektřiny je nutné pro zajištění chodu státu,“ uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Režim a provoz jaderných elektráren v České republice tak zatím běží standardně. Situaci ale všechny bezpečnostní složky neustále monitorují.

Tagy: