NověpřivezenáanainstalovanámobilnístaniceBTSvMoravskéNovéVsiprošířenítelefonníhosignáluvoblastizasaženétornádem.

NověpřivezenáanainstalovanámobilnístaniceBTSvMoravskéNovéVsiprošířenítelefonníhosignáluvoblastizasaženétornádem.
Zdroj: Oldřich Bláha

PetrMilt,provoznímanažerspolečnostiHuawei,FLMTeamFirstLevel.

PetrMilt,provoznímanažerspolečnostiHuawei,FLMTeamFirstLevel.
Zdroj: Oldřich Bláha

LikvidacepoškozenéhoanténníhostožáruBTSvMoravskéNovéVsi.

LikvidacepoškozenéhoanténníhostožáruBTSvMoravskéNovéVsi.
Zdroj: Oldřich Bláha

Takto vypadá mobilní BTS.

Takto vypadá mobilní BTS.
Zdroj: Oldřich Bláha

ServisnívozidloHuaweiFLMpocestěponičenoukrajinounajižníMoravě.

ServisnívozidloHuaweiFLMpocestěponičenoukrajinounajižníMoravě.
Zdroj: Oldřich Bláha

BudovavMoravskéNovéVsipozásahutornádem.

BudovavMoravskéNovéVsipozásahutornádem.
Zdroj: Oldřich Bláha

StopyřáděnítornádavokolíBTS.

StopyřáděnítornádavokolíBTS.
Zdroj: Oldřich Bláha

Dalšíčasténásledkybouříasilnýchvětrů.Popadanéstromynatechnologiemobilníchoperátorů.

Dalšíčasténásledkybouříasilnýchvětrů.Popadanéstromynatechnologiemobilníchoperátorů.
Zdroj: Oldřich Bláha

TechnikFLMtzv.vplnépolní.

TechnikFLMtzv.vplnépolní.
Zdroj: Oldřich Bláha

TypickýobrázekletníhocestovánítechnikůFLM.Generátorpřipraženýzaservisnívozidlo.Výpadkynapájenípředstavujívlétěnejčastějšípříčinuproblémů.

TypickýobrázekletníhocestovánítechnikůFLM.Generátorpřipraženýzaservisnívozidlo.Výpadkynapájenípředstavujívlétěnejčastějšípříčinuproblémů.
Zdroj: Oldřich Bláha

VhodnémístoproinstalacimobilníBTSuzemědělskéhodružstvavMoravskéNovéVsi.

VhodnémístoproinstalacimobilníBTSuzemědělskéhodružstvavMoravskéNovéVsi.
Zdroj: Oldřich Bláha

Osobníautomobilplnýnáhradníchdílů,měřícíchpřístrojůanářadíspřipojenýmgenerátoremstačíktomu,abytechnicirozchodiliporouchanoumobilnísíť.

Osobníautomobilplnýnáhradníchdílů,měřícíchpřístrojůanářadíspřipojenýmgenerátoremstačíktomu,abytechnicirozchodiliporouchanoumobilnísíť.
Zdroj: Oldřich Bláha

PoškozenýstožárBTSnabudověškolyvMoravskéNovéVsi.

PoškozenýstožárBTSnabudověškolyvMoravskéNovéVsi.
Zdroj: Oldřich Bláha

TechnikFLMtzv.vplnépolní.

TechnikFLMtzv.vplnépolní.
Zdroj: Oldřich Bláha