VIDEO: Zdravotníci budou moci společně s horskou službou dál slaňovat k pacientům z vrtulníku

Letecká záchranka

Letecká záchranka

Dobrá zpráva pro záchranáře, ministerstvo zdravotnictví ustoupilo protestu z Libereckého kraje. Podle podmínek vyhlášeného tendru na nového provozovatele letecké záchranné služby od roku 2021 by liberečtí záchranáři už nemohli slaňovat přímo z vrtulníku k pacientům v nepřístupném terénu. Podle představ ministerstva měli pacienti na Liberecku čekat na vrtulník z některé z okolních základen - z Hradce králové, Ústí nad Labem nebo Prahy. Nakonec vše zůstane při sta

Jde o zásahy, při kterých pacient potřebuje urgentní pomoc v místě, kam není možné dojet sanitkou. Obvykle ve skalách, v hlubokém lese nebo v kaňonu řeky. Záchranáři už takhle slaňovali k horolezcům, k turistům, kteří spadli z vyhlídky nebo k lesním dělníkům, které zavalil strom. Mnohdy jde o případy, kde každá vteřina hraje roli v tom, jestli pacient přežije. Podle původního plánu ministerstva by ale liberečtí záchranáři, kteří jsou schopní být kdekoli ve svém rajónu s vrtuníkem a speciálně vycvičeným týmem do šesti minut, museli zůstat sedět na základně s rukama v klíně. Na záchranu pacienta by letěla helikoptéra ze sto kilometrů vzdálené základny. Rozdíl v doletu? Minimálně čtvrt hodiny. Co to znamená pro silně krvácejícího pacienta v bezvědomí, který spadl ze skály, si asi každý umí představit.

Vedení Libereckého kraje proto tento týden poslalo ministru zdravotnictví protestní dopis, ve kterém ho hejtman vyzval, aby nehazardoval se životy občanů. Po několika dnech přišla odpověď. Ministerstvo ustoupilo.

‚‚Libereckému kraji chceme vyjít vstříc, a proto nad rámec smlouvy povolíme smluvní zajištění těchto speciálních zásahů s vybraným provozovatelem vrtulníků v Liberci. Věřím, že kraj této možnosti využije. Každopádně akutní lékařská péče v hůře přístupném terénu bude v libereckém regionu dostatečně zajištěna i ze strany sousedních základen, jelikož dochází k výraznému překryvu dostupnosti těchto činností vrtulníky z Hradce Králové, Ústí nad Labem či Prahy,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Podmínky tendru už není možné změnit, ministerstvo ale uzavře s vítězem výběrového řízení dodatečnou smlouvu.