Do Pekárny klidně vyrazte v zimě, je tam i v letním období jako v lednici

Nezveme vás na chleba ani pizzu, ale do jeskyně. Pekárna dostala svůj název podle tvaru hlavního vchodu, který připomíná pekařskou pec. Jedná se o zajímavý jeskynní útvar, kde se dochovalo množství stop po pravěkých lidech. Snadný přístup s dostatkem denního světla až na její přístupný konec vám umožní si ji pohodlně prohlédnout i bez baterky. Přístupná je pohodlně pěšky, vhodná je i pro rodiny s dětmi a kočárky nebo se tam můžete vypravit na kole.

Ani v chladném období nezůstávejte doma a vyrazte poznávat krásy české krajiny. Moravský kras nabízí nádherné procházky přírodou i zajímavá místa. Mnohé jeskyně sloužily pravěkým lidem jako úkryt před zvěří, nebo přímo domov. Tyto naleziště vydávají svědectví o životě v dávných dobách, o zručnosti prvních lidí, a jsou tak unikátním pohledem do minulosti bez jakékoliv techniky. Ochoz u Brna nabízí hned tři zajímavé jeskyně, jednou z nich je právě Pekárna. Patří mezi nejstarší chráněná území, již v roce 1933 byla vyhlášena národní přírodní památkou České republiky.

Jeskyně Pekárna

Při procházkách přírodou Moravského krasu narazíte hned na několik zajímavých jeskyní. Jednou z nich je Pekárna, dříve zvaná také Kostelík nebo Díravica. Na první pohled vás zaujme její vchod, který připomíná pec na chleba, a díky tomu se také ustálil její specifický název. Vchod je zhruba 20 m široký a 6 m vysoký. Denní světlo proudí do celého prostoru, pohodlně se tedy můžete celou přístupnou částí jeskyně projít až na její konec. Chodba měří 64 m a na konci narazíte na zával z balvanů, vědci se proto domnívají, že pokračuje i za ním. Pokusy o prolomení průchodu, ale pokaždé selhaly, další části této krásky proto zatím neznáme.

Už od roku 1880 byla zkoumána řadou archeologů. Jedná se o naleziště stop osídlení od doby paleolitu, přes neolit, dobu bronzovou, až po dobu halštatskou. Nalezli se stopy po několika ohništích, kosti lidí, koní a zajíců, různé zbraně a nástroje. Nejznámější jsou nálezy žeberních kostí zdobené rytinami. Unikátní jsou tím, že ztvárňují ucelený ohraničený výjev, nález prof. K. Absolona z roku 1927 – rytina souboje bizonů a nález prof. Klímy z roku 1963 – rytina pasoucích se koní. Dovolují nám tak nahlédnout do života pravěkých lidí podobně jako fotografie. Našli se také kostěné harpuny určené pro lovení ryb, oštěpy ze sobích a jeleních parohů, dva lžícovité předměty zdobené rytinami zvířecích hlav a figurka Venuše z mamutoviny. Starší vykopávky a nálezy můžete vidět v Moravském zemském muzeu v Brně a mladší nálezy jsou uložené v Archeologickém ústavu Brno.

Kudy a s čím do Pekárny

Jeskyně pekárna se nachází v jižní části Moravského krasu u soutoku Říčky a Ochozského potoka. Snadno se k ní dostanete pěšky z parkoviště Ochoz u Brna - Hádek. Na zhruba 2 km cestě narazíte na Švédův stůl, Ochozskou jeskyni a nakonec dorazíte k Pekárně. Cesta by měla být po celý rok příjemná i pro rodiny s dětmi a terén se dá zvládnout i s kočárkem nebo na kole. Záleží jenom na vás, jak velcí jste dobrodruzi a jaké počasí vám pro výlety vyhovuje. Nedaleko parkoviště je také restaurace, kde se po výletě můžete občerstvit.

Pokud se vydáte v zimním období, odměnou vám bude nádherná ledová výzdoba. Rampouchy a ledoví trpaslíci často dosahují úctyhodných rozměrů až do výšky jednoho metru. V letním období, i ve dnech velkých veder, je uvnitř jeskyně pořád poměrně chladno, vybavte se proto pokaždé teplým oblečením. Na jejím konci najdete repliku malby inspirovanou pravěkými malbami z jiných jeskyní. I když je celý tunel dostatečně osvětlený denním světlem, může se vám právě na konci hodit baterka. Uvnitř neustále kape voda ze stropu a stěn, podlaha je proto hodně kluzká a mokrá, raději s tím počítejte a vezměte si i dobrou a pevnou obuv.

Tagy: