Jako by vymřelo celé Rakousko. Kvůli znečištění zemře na světě každý šestý člověk

Ze studie medicínského webu Lancet vychází, že v roce 2019 kvůli znečištění životního prostředí zemřelo více lidí než kvůli malárii, HIV, drogám či alkoholu. Znečištění vede podle výzkumu každý rok ke smrti přibližně devíti milionů lidí, což pro ilustraci odpovídá počtu obyvatel Rakouska či Švýcarska. Hlavní vinu na tom má špinavé ovzduší, ale i chemické znečištění vody.

Ubližuje lidstvu více než mnohé nebezpečné nemoci, více než drogy, války nebo alkohol. Znečištění má ve světě čím dál větší podíl na úmrtích lidí. Podle studie medicínského webu a týdeníku Lancet má špinavý vzduch a toxické chemické znečištění na svědomí o 66 procent smrtí více než před dvaceti lety.

Hlavním viníkem tohoto jevu je nekontrolovaný růst měst spojený s populační expanzí. Experti také upozorňují na závislost na fosilních palivech. „Zdravotní dopady znečištění jsou nadále extrémní, nejvíce to odnášejí nízko a středně příjmové země,“ upozornil Richard Fuller, který se na studii podílel. „V mezinárodní agendě je prevence znečištění značně opomíjená, a to i přes zřejmé zdravotní, sociální i ekonomické dopady,“ dodal.

Nejhorší je situace v Indii

Kromě znečištění vzduchu je problémem také znečištění vody, které v roce 2019 způsobilo 1,36 milionu předčasných úmrtí. Studie Lancetu upozornila, že mezi lety 2015 a 2019 nedošlo při řešení problému znečištění prakticky k žádnému zlepšení. Na toxické prostředí ze zemí nejvíce doplácejí Indie a Nigérie.

V Indii za rok 2019 kvůli znečištěnému vzduchu zemřelo přes 1,6 milionu lidí. Nebezpečný vzduch tam musejí denně dýchat miliony lidí. Hned šest z deseti nejvíce znečištěných měst na světě se nachází právě v Indii. Studie naopak zmínila, že bohatým státům se do určité míry daří znečištění držet na uzdě.

V Africe se podle výzkumu zlepšují ve snižování podílu smrtí, které způsobují toxická voda nebo špatné hygienické podmínky. Kvůli populačnímu růstu v afrických státech ale na druhé straně celkově roste počet lidí, kteří umírají kvůli znečištěnému ovzduší. Situace se tak v konečném důsledku nijak nezlepšuje.

Tagy: