Internovaní němečtí civilisté v centru Prahy, stráží je takzvané Revoluční gardy. Foto z časopisu Květnová revoluce, Melantrich 1945 Zdroj: Ivan Motýl

Internovaní němečtí civilisté v centru Prahy, stráží je takzvané Revoluční gardy. Foto z časopisu Květnová revoluce, Melantrich 1945 Zdroj: Ivan Motýl

Internovaní němečtí civilisté v centru Prahy, stráží je takzvané Revoluční gardy. Foto z časopisu Květnová revoluce, Melantrich 1945 Zdroj: Ivan Motýl

Pražští Němci při práci v centru města. Foto z časopisu Květnová revoluce, Melantrich 1945 Zdroj: Ivan Motýl

Odsun Němců. Foto z časopisu Květnová revoluce, Melantrich 1945. Zdroj: Ivan Motýl

Ponižování německých žen v centru Prahy po skončení války. Foto z knihy Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Zdroj: Ivan Motýl

Hromadný hrob 231 umučených německých civilistů v parku Milady Horákové v Ostravě není nijak označen. Zdroj: Ivan Motýl