Kombinace prezenční a distanční výuky maturantům nepomůže, míní ředitel školy

Návrat maturantů do škol

Po výuce na dálku se část školáků ve středu 25. listopadu vrací do škol. A to asi 90 tisíc žáků ze závěrečných ročníků a kolem 200 tisíc dětí z dalších ročníků středních odborných škol a učilišť, kde se obnoví praktická výuka. Prvotní nadšení studentů však vystřídala skepse, a to především u maturantů. Co se vedením škol a studentům na stávajících podmínkách nelíbí, zjišťovala televize CNN Prima NEWS.

Výuka v osm hodin ráno začala i na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kdy do lavic usedlo pouze šestnáct studentů. „Ze 110 žáků přišlo pouze šestnáct studentů, a to na hodinu francouzštiny. Zbytek zůstává na distanční výuce, protože musíme zachovat nařízenou homogenitu tříd, kdy se nebudou potkávat žáci z jiných skupin,“ vysvětluje ředitel školy Jan Kušárek.

Problém ale nastává u žáků z maturitních ročníků, které si vybírají především semináře a volitelné předměty podle svých preferencí, a tak se napříč skupinami míchají. „Máme pouze dva semináře, které jsou naplněné žáky z jedné třídy,“ konstatuje Kušárek.

O možnost klasické výuky studenti přišli

Od třetí vyučovací hodiny dorazí i zbývající studenti, kteří budou mít maturitní předměty – český jazyk a matematiku. „Po delší době se nám konečně třídy opět trochu naplní,“ uvedl ředitel a dodal, že studenti maturitního ročníku budou mít přípravy na zkoušku dospělosti velmi náročnou: „Polovinu látky se naučí díky tomu, že jsou ve škole. O to teď z velké části přišli.“

I přes návrat studentů do školy se však 40 procent výuky bude nadále vyučovat pouze distančně, jedná se především o zmiňované semináře a volitelné předměty, u kterých nelze dodržet homogenitu tříd. „Studenti si spolu chtějí povídat a je to pochopitelné. Stejně tomu nezabráníme, potkají se před budovou školy, v MHD nebo v supermarketu,“ míní Kušárek.

Studenti maturitních ročníků jsou podle ministerstva školství prioritou. Už na jaře o výuku přišli, nyní byli šest týdnů na distanční výuce. „Ministerstvo chce maturantům ulehčit, tímto kombinovaných systémem to ale nedělají. Seminářů se nemohou ani normálně účastnit. V době, kdy byla výuka čistě distanční, tak mohli přes programy učitelé s žáky komunikovat, teď jim mohou na semináře zadávat pouze úkoly,“ dodává ředitel.

Už první den ve škole je čekají testy

Výuka částečně začala i na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Podle tamního ředitele je velmi komplikované dodržet, aby se studenti napříč třídami nepromíchali. Především na praktické výuce.

Ze stávající situace nejsou nadšeni ani maturanti. „Ve středu nás čekají především maturitní předměty jako český jazyk a matematika. Už dnes nás čekají některé testy, které jsme měli psát ještě před distanční výukou,“ vysvětluje student maturitního ročníku Vojtěch Linha a dodává, že je učitelé nešetří.

Při výuce na dálku byl podle Linhy největší problém v komunikaci s vyučujícími. „Celé to bylo velmi složité. Distanční výuka nám nenabízela konfrontaci mezi studentem a učitelem. V tom je návrat do školy skvělý,“ míní student a dodává, že na maturitu nebude tak dobře připraven, jako kdyby po celý školní rok seděl v lavici a učil se tak, jak je pro studenta běžné.

Tagy: