KRPA FORM, a. s.: ne náhodou dlouholetý držitel značky CZECH MADE

Společnost KRPA FORM, a. s., je významný český papírenský podnik s pozoruhodnou někdy pohnutou historií, a také dlouholetý držitel značky CZECH MADE, která součástí Národního programu Česká kvalita.

Nejen o té historii a značce, ale hlavně o současné situaci a perspektivách firmy, sortimentu, zákaznících a samozřejmě péči o kvalitu a životní prostředí jsme si povídali s výkonným ředitelem Tomášem Bártou. S jejich výrobky se setkáváme všichni, ale leccos o nich netušíme...

Jste součástí velkého papírenského holdingu, který má bohatou historii. Můžete nám ji přiblížit?

První zmínky o papírenské výrobě v Podkrkonoší se datují na začátek 16. století. Papírenská výroba v Hostinném byla zahájena v roce 1835, kdy bratři Gustav a Vilém Kieslingové založili v tzv. Labském Mlýně na svou dobu vysoce moderní strojní papírnu a následně Gustav Roeder a Julius Eichmann výrobu celulózy a papíru. Od samotného počátku byla výroba orientována na speciální druhy papíru a firma Eichmann a spol. dosáhla v této oblasti domácího i mezinárodního ocenění a uznání.

V roce 1945 byl na základě znárodňovacích dekretů vytvořen národní podnik Krkonošské papírny se sídlem v Hostinném. Základem se staly papírny Eichmann a spol. v Hostinném a postupně byly přičleněny další menší podniky v okolí, včetně KRPA FORM, a. s., tehdy nesoucí název Podnik Ignác Dix. Postupným přičleňováním dalších závodů vznikl mamutí podnik čítající až 45 továren.

Po válce se rozvoj výroby papíru v této lokalitě výrazně utlumil, byly prováděny jen částečné rekonstrukce již v té době zastaralých papírenských strojů a prakticky to předznamenávalo postupný zánik výroby papíru v Podkrkonoší, jak se posléze i u většiny provozů stalo. V rámci tehdejšího Generálního ředitelství papíru a celulózy byl v té době preferován rozvoj výroby v jiných lokalitách. V padesátých letech byl národní podnik krátce přejmenován na Papírny Zdeňka Nejedlého.

Zvrat znamenal rok 1979, kdy byla zahájena výstavba nového závodu v Hostinném pod názvem „Tenké papíry Hostinné“. V roce 1984 byl uveden do provozu nový papírenský stroj PS 6 včetně nové čistírny odpadních vod a zároveň byl zastaven provoz celulózky, která celých devadesát devět let vypouštěla sulfitové výluhy přímo do Labe. V roce 1986 byla dokončena druhá etapa stavby – provoz Natírání. Tomu předcházelo uzavírání starých neefektivních provozů – závodů v Čisté, Labském Mlýně a Dobré Mysli. Potřebná koncentrace a reorganizace výroby přinesla další zlepšení životního prostředí v Podkrkonoší a na řece Labi, kde se během několika let obnovil život v dříve mrtvé řece.

Akciová společnost Krkonošské papírny byla založena v roce 1992 privatizací bývalého státního podniku. Společnosti se podařilo navázat na široký výrobní program a získat nové zahraniční trhy. Stala se jednou z nejvýznamnějších firem v regionu. V roce 1996 byla uvedena do provozu nová plynová kogenerační jednotka na výrobu elektrické energie a páry. To mělo zásadní pozitivní dopad na ovzduší v Hostinném a okolí.

Skupina KRPA se v květnu 2008 transformovala na KRPA Holding, a. s., která je ryze českou společností s většinovým podílem rodiny Jiřičkových.

Výroba papíru se v uplynulých letech koncentrovala na nepromastitelný papír a další papírenské speciality. V segmentu kotoučků, tiskopisů a sešitů patří společnost mezi lídry na českém trhu. KRPA Holding se řadí objemem exportu mezi sto největších vývozců v České republice, export tvoří zhruba polovinu celkového objemu prodeje.

Jak se to daří, dostát této tradici i v dnešním vysoce konkurenčním prostředí? Kdo jsou vaši zákazníci?

Prioritou ve společnosti je spokojenost zákazníků, které dosahujeme především kvalitou nabízených produktů a služeb. Kvalitu produkce potvrzuje také dlouhodobé držení prestižní značky CZECH MADE. Pro následující roky společnost plánuje další rozvoj, a to zejména v rozšíření výroby papírových sáčků a v další modernizaci provozu výroby pokladních kotoučků a tiskopisů. V roce 2020 byla zahájena rozsáhlá revitalizace celého provozu v Dolní Branné, která zahrnuje výstavbu nových výrobních, skladových, administrativních a expedičních prostor.

Snažíme se o vyvážené zákaznické portfolio, tak abychom měli zákazníky jak v řadách velkoobchodů, řetězců, tak i koncových spotřebitelů.

Taková bohatá historie je i závazkem vůči zákazníkům. Jaké jsou požadavky na kvalitu výroby, jak prokazujete kvalitu?

Máte pravdu. Je to velký závazek na udržení pomyslné laťky... Vše začíná na výběru kvalitních vstupních surovin, které jsou průběžně testovány, měřeny nebo v našich laboratořích zkoumány, zda se shodují s technickými listy/parametry našich dodavatelů. Samotný proces výroby je realizován na automatických nebo poloautomatických linkách, které jsou obsluhovány našimi zkušenými zaměstnanci. Ti procházejí pravidelnými školeními, ať od výrobců našich strojů, tak našimi vedoucími jednotlivých výrob, kteří jsou odborníky ve svých profesích. O kontrolu produktů se starají zaměstnanci kontroly výroby, kteří kontrolují výrobky na začátku, v průběhu a na konci výrobního procesu tak, abychom minimalizovali riziko expedice vadného produktu.

Jste dlouhodobě držitelé značky kvality CZECH MADE, jak vám značka pomáhá a jaký je pro vás její hlavní přínos?

Hlavní význam osobně vidím v možnosti odlišit se od výrobků, které jsou na náš trh dováženy ze zahraničí. Zákazník má možnost si vyžádat tyto produkty od českého výrobce, potažmo svého obchodního partnera ať z řad velkoobchodů, papírnictví či jiného obchodního zdroje. Zboží označené logem CZECH MADE je vyráběno v ČR a podléhá pravidelným kontrolám a ověřování kvality nejen výrobně, ale i od našich zákazníků a koncových spotřebitelů. V souvislosti s tím vítáme nové hodnoticí postupy, kdy zákazníci vyplňují dotazníky online a zasílají je přímo do ČSJ.

Hlavním přínosem je možnost prezentace tímto logem u našich produktů v katalozích našich obchodních partnerů a přímo na spotřebních baleních našich výrobků. Každý spotřebitel má takto možnost upřednostnit českého výrobce.

Značkou CZECH MADE jsou oceněny vaše tiskopisy. Jak široký sortiment v této oblasti vyrábíte?

Když se řekne slovo tiskopis, většina lidí, kteří nejsou z oboru, si ihned vybaví předtištěné bloky, jako je např. KNIHA JÍZD, kterou mají všechna služební vozidla. Ano, tyto tiskopisy děláme také, ale sortiment tiskopisů je podstatně širší. Patří sem mimo již zmiňované bloky všech různých formátů, kopií, všechny druhy tabelačních papírů jak bianko, tak potištěné dle přání zákazníků, faktury, dodací listy, výpisy, nákladní listy CMR, pokladní doklady a další formuláře, které je nutno rychle a průkazně vyplnit. Různé druhy speciálních tiskopisů, jako jsou mzdové obálky, tiskopisy s integrovanou kartou, poštovní poukázky, složenky, tiskopisy s ochrannými prvky, vstupenky, direct mailing, číslování, personifikace, regálové etikety atd. atp. Výrobní portfolio tiskopisů je opravdu velmi rozmanité a bohaté. Každý zákazník si u nás najde své.

Současná doba přeje především online prodejům a stejně tak i online komunikaci obecně, jak se to podepisuje na zájmu o tiskopisy?

Hodně. Bohužel ano. Doba digitalizace a elektronické komunikace segment tištěné produkce tlačí hodně dolů. Každá tiskárna se snaží rozšiřovat své výrobní portfolio – jak reagovat na přání zákazníků v náročnosti na složitější produkty, tak i vyhledávat nové způsoby oslovování nových trhů.

Jak se vás dotkla současná pandemie covidu-19?

Neznám tiskárnu ani žádného z výrobců tiskopisů či kotoučků, kterého by se covidová situace dotkla pozitivně. I z tohoto důvodu se hodně snažíme zviditelnit naši českou výrobu. Zákazník má možnost si vybrat český výrobek před výrobky do ČR dovezenými.

Dalším vaším produktem, který je oceněný značkou CZECH MADE, jsou kotoučky do pokladen. Jak široký výrobní program máte v této oblasti?

Kotoučky se dělí do několika málo skupin. Pokladní neboli ofsetové kotoučky, kotoučky s kopií neboli dvouvrstvé kotoučky a kotoučky TERMO, které jsou dnes hlavním výrobním a prodejním objemem. Jsme přímý výrobce ČESKÝCH KOTOUČKŮ, schopni vyrobit vše, podle přání zákazníka. Šíře, návin, dutinka, způsob balení, vlastní potisk, ochranné prvky, papír různých gramáží podle požadavku z trhu a našich odběratelů. Náš Český kotouček splňuje všechny potřebné vlastnosti ke spokojenosti našich zákazníků.

Do této oblasti by si zasloužily zařadit i Plotterové role, které sice nejsou klasickými kotoučky, ale role pro velkoformátové tisky do plotrů a kopírek. Papír je vhodný pro černobílý i barevný velkoformátový tisk s inkoustovou (inkjetovou) i laserovou technologií tisku. Kvalitní papír zaručí, že všechny vytištěné linie budou ostré a naprosto přesné. Plotterové role vyrábíme ve standardních formátech od šíře 297 mm do 914 mm s průměrem dutinky 50 nebo 76 mm. Na zakázku pro vás vyrobíme i atypické formáty těchto rolí.

Zaznamenali jste nárůst zájmu o kotoučky v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb?

(smích) Pokud někomu, kdo nezná naše výrobní portfolio, řeknu, že vyrábíme i kotoučky, je toto většinou první otázka, kterou dostávám. – Ano, je pravda, že se zavedením EET spotřeba tohoto výrobku navýšila. Bylo to po této stránce velice krásné období, na které rád vzpomínám. Nyní je EET zrušena, obchody, restaurace, bary atd. jsou zavřené a tento produkt zažívá největší útlum, co pamatujeme. A hlavně v období EET se do ČR začalo vozit hodně kotoučků ze zahraničí a tyto linie tu jsou dále. I z tohoto důvodu chceme více dávat důraz na „Český kotouček“, který podporujeme i označením CZECH MADE. Jsme ryze českou výrobní společností, která zaměstnává lidi z našeho okolí, a stejně tak, jak se snažíme my si vybírat prioritně produkty vyrobené v ČR, chceme, aby tuto možnost měli naši zákazníci i u těchto produktů.

Chystáte nějakou novinku ve vašem závodě – rozšíření výroby, nové produkty, výrobní linky, rozšíření podniku...?

Chystáme jich hned několik. Tou největší je pro nás kompletní revitalizace celého závodu KRPA FORM v Dolní Branné. Tu jsme zahájili v roce 2020 kompletní přestavbou stávajících prostor. Naši zaměstnanci mají kompletně nové zázemí sociálních zařízení, šatny, kancelářské prostory. V průběhu letošního roku bude probíhat výstavba nové výrobní, expediční a skladové haly. Na přelomu měsíců září – říjen bude docházet k sestěhování části provozu, kterou máme v prostorách papírny v Hostinném. Touto akcí budeme mít všechnu výrobu, expedici, sklady a zaměstnance v jednom provozu. Celá tato výstavba a centralizace provozu by měla být hotova do konce tohoto roku.

Dále rozšiřujeme výrobní provoz papírových sáčků o další stroj. Kompletní výrobní linku. Zde je naší specialitou výroba nepromastitelných sáčků. Nepromastitelné fastfoodové sáčky jsou speciálně vyvinuty pro balení teplého rychlého občerstvení, jako jsou hranolky, hamburgery, kebaby, párky v rohlíku, fornetti, koblížky a další potraviny s vysokým obsahem tuku. Fastfoodové sáčky KRPA FORM jsou vyrobeny z prémiového středně nepromastitelného papíru, který je certifikovaný pro styk s potravinami a má garantovaný stupeň nepromastitelnosti. Struktura nepromastitelného papíru brání průniku tuků skrz obal a zabraňuje tak tvorbě nevzhledných mastných skvrn na povrchu sáčku. Nepromastitelné fastfoodové sáčky tak chrání nejen vaši reklamu natištěnou na sáčku, ale především vaše zákazníky, kteří si tak mohou své jídlo vychutnat bez obav ze znečištění tukem.

Další významnou komoditou jsou sáčky na pečivo, s okénkem i bez něho. Vše jsme schopni vyrábět jak v nepotištěné, tak i v potištěné produkci a podle přání zákazníků.

Závěrem bych rád i touto cestou poděkoval všem našim zaměstnancům, bez kterých by všechny tyto plánované inovace nebylo možné realizovat. I v tuto nelehkou dobu se všichni snaží táhnout za jeden provaz, a to je to, co nás dělá silnějšími. Děkuji.

Tagy:
papírnictví Českou kvalitu nenahradíš

Hlavní zprávy

Infobox

Válka na Ukrajině

sledujeme živě
22:54

Fico má nový terč. Komediant, který lže na denní bázi, opřel se expremiér do Zelenského

22:35

Bloomberg: USA jsou připraveny zcela zbavit Rusko možnosti splácet státní dluh po 25. květnu

22:14

Německá kontrarozvědka varuje firmy před útoky proruských hackerů

21:51

Ruský vicepremiér přijel do Chersonské oblasti: „Zaujala by důstojné místo v ruské rodině“

Přísná trenérka ruských krasobruslařek narazila v USA, nemohla koučovat dceru. Proč?

Je známá pro svůj přísný, možná až despotický přístup. Ale právě i díky tvrdé ruce vzešlo zpod křídel ruské trenérky Eteri Tutberidzeové mnoho výjimečných krasobruslařek, a to včetně mladičkého zázraku Kamily Valijevové. Tu na olympijských hrách v Pekingu semlela informace o tom, že měla dříve pozitivní dopingový test. A nyní možná tento fakt pokazil Tutberidzeové výlet za dcerou, která trénuje ve Spojených státech amerických.

BIO je v kurzu! Třídění bioodpadu šetří životní prostředí i peněženku

Snížit množství komunálního odpadu v popelnicích? Jde to. Kromě barevných kontejnerů na plast, papír, sklo či nápojové kartony jsou v ulicích Českého Těšína, Prostějova, Znojma, Českých Budějovic a dalších českých měst k vidění i hnědé popelnice na bioodpad. Tam všude služby odpadového hospodářství zajišťují firmy FCC v ČR. Obyvatelé hnědé nádoby je poctivě využívají a odkládají do nich bioodpad ze zahrad i domácností.

Záběry silných explozí: Ruský obrněnec najel na minu. Vybuchl i vůz, který ho chtěl objet

Ruskou ofenzivu na Donbasu výrazně zpomalují i protitankové miny, které v oblasti rozmístili Ukrajinci. Dokazovat to má další video, které koluje po internetu. Z leteckých záběrů lze vidět ruský bojový vůz BMP-2, který najel na minu. Další ruský obrněnec se zničené vozidlo snažil objet, najel však na minu také. Následovalo několik dalších výbuchů. Autentičnost záběrů není možné v průběhu válečného konfliktu nezávisle ověřit.

Spory Ruska a Izraele se vyostřují. Chystá Jeruzalém odvetu za napadení svých letounů?

Začalo to výroky ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova o „židovském původu Adolfa Hitlera“. Nyní se zdá, že Rusko dalo Izraeli další důvod k podpoře Ukrajiny. Podle izraelských médií totiž ruská armáda v Sýrii poprvé předvedla náznak bezletové zóny a zaútočila proti izraelským letadlům. I kvůli zhoršujícím se vztahům s Moskvou Jeruzalém čím dál více zvažuje vojenskou pomoc Ukrajině.

Rozhodnuto. Nová pražská filharmonie bude stát 6 miliard. Podívejte se, jak bude vypadat

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové budovy filharmonie v Praze se stalo dánské studio Bjarke Ingels Group. Výsledky v úterý vyhlásili zástupci hlavního města a jeho Institutu plánování a rozvoje. Budova by podle plánů vedení města měla být hotová v roce 2032, náklady se odhadují asi na šest miliard korun. Nové kulturní centrum s několika sály, které by mělo být i sídlem České filharmonie, má stát u stanice metra Vltavská.

Živě
ON-LINE: Rusové podnikají další razantní kroky. Hodlají vystoupit z významných organizací

Jednání mezi Moskvou a Kyjevem ohledně vyřešení situace na Ukrajině nepokračují. V Rusku vypukl další záhadný masivní požár. Tentokrát hoří chemický závod na výrobu plastů v Berdsku. Mezitím finský parlament drtivou většinou hlasů podpořil podání přihlášky do NATO, přihlášku do aliance podepsalo i Švédsko. Rusko se rovněž chystá vystoupit z WTO a WHO, návrh je v parlamentu.

Domácí zpravodajství

Fiala a Rakušan: Už žádná ultimáta. Hřib slíbil, že kvůli uprchlíkům neudělá unáhlené kroky

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) přislíbil, že do konce jednání o přerozdělování uprchlíků mezi kraji nebude dělat ukvapené a unáhlené kroky, k nimž by patřilo uzavření pražského asistenčního centra ve Vysočanech (KACPU). Po úterním mimořádném jednání vlády to novinářům řekli premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ten o přemisťování uprchlíků do regionů bude s hejtmany opět jednat ve čtvrtek.

CNN Prima NEWS během 2. roku na trhu ztrojnásobila počet diváků. Jaká témata je oslovila?

Přesně před dvěma lety – 3. 5. 2020 – odstartovala multiplatforma CNN Prima NEWS. Druhý rok potvrdil vzestupnou trajektorii nastavenou v prvním roce a přinesl řadu rekordů. Díky kvalitně pokrytým klíčovým zpravodajským událostem, jako byly říjnové parlamentní volby či válka na Ukrajině, překonávala stanice CNN Prima NEWS i hranici 4% share v CS 15+ v celodni. A multiplatforma jako celek oslovila letos v březnu 7 783 tisíc lidí v CS 10+.

Hůle: Snižme šikanu lidí v nouzi, vyděláme všichni. Cesta k pomoci má být krátká a rychlá

Česko se nadále potýká s rapidním zdražováním. Ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová v pořadu 360° na CNN Prima NEWS uvedla, že koncem roku budou pravděpodobně podporovat čtvrt milionu lidí. Daniel Hůle z Člověka v tísni podotkl, že zásadní problém pro pomoc lidem v krizi představuje byrokratická zátěž. Radil, aby vláda tyto skupiny lidí nešikanovala přehnanou administrativou.