Rychlotituly na Mendelově univerzitě? Postupovala jsem podle zákona, tvrdí Nerudová

Ekonomka Danuše Nerudová

Mendelova univerzita v Brně řeší kauzu s plagiáty a doktorskými rychlotituly. Vyplývá to z kontrol Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), které možný skandál odhalily. Část absolventů měla své studium zakončit o rok dříve, než umožňují pravidla. Bývalá rektorka vysoké školy Danuše Nerudová CNN Prima NEWS potvrdila, že dané ekonomické fakultě, kde se kauza odehrává, hrozí odebrání akreditace. Sama pak říká, že ještě coby rektorka konala přesně tak, jak podle zákona měla.

Na kontroly ze strany národního úřadu upozornil Týdeník Hrot. „Byly zjištěny nedostatky včetně závažných nedostatků, které se týkaly státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací studentů kontrolovaných studijních programů,“ cituje list z inspekční zprávy akreditačního úřadu.

Skandál se točí kolem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Již před časem informoval rakouský web plagiatsgutachten.com, že na této vysoké škole si mohou aspiranti doktorský titul zaplatit a mají k němu výrazně zjednodušenou cestu. „Celkem stačí do Brna vycestovat šestkrát během tří let. Ani disertační práce nemusí být příliš rozsáhlá,“ mělo být nabízeno studentům. Lidé za Ph.D. v oblasti ekonomiky a managementu pak zaplatili asi 25 tisíc eur, tedy zhruba 605 tisíc korun.

Ze závěrů kontroly českého úřadu vyplývá, že někteří studenti dané fakulty docházeli na studium o rok méně, než je podle platných řádů zapotřebí. Kromě toho se objevily problémy právě u disertačních prací. Během období, na které se úřad zaměřoval, zaznamenal podezření u celkem 14 studentů.

Týdeník Hrot upozorňuje, že v jednom případě jistá studentka doložila seznam publikací, jejichž údaje ovšem neodpovídaly skutečnosti. Přesto svoji práci obhájila a stala se absolventkou.

Dvojnásobný počet doktorandů a společné práce

Dalším přečinem je podle kontrolorů fakt, že daný studijní program může mít maximální počet uchazečů 25. Fakulta ovšem přijímala podstatně více studentů – v některých rocích byl jejich počet až dvojnásobný.

Komisaři dále uvádí, že doktorandi si navíc studium na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity výrazně ulehčili tím, že společně publikovali články potřebné k úspěšnému absolvování. Následně je ovšem vykazovali jako vlastní výsledky ve svých autoreferátech.

Akreditační úřad kromě toho kritizuje nedostatky u závěrečných zkoušek. „Vedení protokolů o obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce je nejednotné a texty některých protokolů neobsahují dostatečné informace o průběhu obhajoby či zkoušky,“ dodávají vyšetřovatelé.

Nerudová: Postupovala jsem, jak mi umožňoval zákon

Bývalá rektorka univerzity Danuše Nerudová CNN Prima NEWS uvedla, že ona sama jednala podle předpisů. „Postupovala jsem přesně tak, jak jsem měla a jak mi to zákon umožňoval,“ sdělila ekonomka s tím, že rektor je v takové situaci pouze odvolacím orgánem. Veškerá zodpovědnost tak podle ní připadá na děkana proviněné fakulty.

Vážnost celé situace si uvědomuje. „Je to samozřejmě zásadní problém. Iniciovala jsem na radě pro vnitřní hodnocení kontrolu, vyzvala jsem děkana fakulty, aby dal zprávu a vyjádřil se ke skutečnostem,“ řekla Nerudová ve vysílání.

Fakulta i podle jejího názoru může skutečně o akreditaci přijít. „V tuto chvíli ano. Ekonomické fakultě hrozí, že jí bude odňata institucionální akreditace,“ doplnila bývalá rektorka. Ta zároveň dodala, že věří děkanovi fakulty a jejím dalším pracovníkům, že přijmou opatření ke zvýšení kvality.

Tiskový mluvčí univerzity Filip Vrána uvedl, že je škola s úřadem v kontaktu. „Včera (ve středu) večer jsme odeslali obsáhlé vyjádření NAÚ, v němž mimo jiné popisujeme nápravná opatření, která jsme v dané věci už učinili,“ informoval Vrána. Škola podle něj již na základě kontrol odebrala jeden doktorský titul a druhý případ aktuálně řeší.

Tagy:
Brno studium titul vysoké školy Danuše Nerudová univerzita plagiátorství Mendelova univerzita v Brně Národní akreditační úřad pro vysoké školství