Pavel Horešovský se v Lidicích narodil 15 dnů před vyvražděním obce, 25. května 1942. Dnes patří k posledním osmi žijícím lidickým dětem. Zdroj: ČTK

Olga Horešovská rozená Tůmová a Bohumil Horešovský, rodiče Pavla Horešovského, který žije v Lidicích dodnes. Svatební fotka z roku 1941, syn Pavel se narodil 25. 5. 1942. Zdroj: Archiv Pavla Horešovského

Vyhlazování obce Lidice. 25. května 1942 se tady narodil Pavel Horešovský, 15 dnů před vyvražděním všech přítomných mužů. V obnovených Lidicích žije Horešovský dodnes. Zdroj: Památník Lidice

Vyhlazování obce Lidice. 25. května 1942 se tady narodil Pavel Horešovský, 15 dnů před vyvražděním všech přítomných mužů. V obnovených Lidicích žije Horešovský dodnes. Zdroj: Památník Lidice

Vyhlazování obce Lidice. 25. května 1942 se tady narodil Pavel Horešovský, 15 dnů před vyvražděním všech přítomných mužů. V obnovených Lidicích žije Horešovský dodnes. Zdroj: Památník Lidice

Vyhlazování obce Lidice. 25. května 1942 se tady narodil Pavel Horešovský, 15 dnů před vyvražděním všech přítomných mužů. V obnovených Lidicích žije Horešovský dodnes. Zdroj: Památník Lidice

Obec Lidice před válkou. 25. května 1942 se tady narodil Pavel Horešovský, 15 dnů před vyhlazením obce. V obnovených Lidicích žije dodnes. Zdroj: Památník Lidice