Nejbohatší zemí EU je Lucembursko. Slováci nejsou pro Čechy soupeřem, ukazují nová data

Turista na Karlově mostě

Niedermayer, Křeček a Tůma o ekonomické situaci

Průměrný obyvatel Lucemburska je na tom ekonomicky 1,77krát lépe, než odpovídá průměru Evropské unie. Nejchudší zemí evropské sedmadvacítky je Bulharsko, Česká republika dýchá na záda Itálii. Vyplývá to z aktuálních údajů, které zveřejnil statistický úřad Evropské unie Eurostat.

Mezi nejbohatším a nejchudším členem Evropské unie zeje obrovská propast. Zatímco hrubý domácí produkt na obyvatele přepočtený paritou kupní síly dosahuje v Lucembursku 277 procent průměru Evropské unie, v Bulharsku je to jen 55 procent. Znamená to, že životní úroveň průměrného Lucemburčana je asi pětkrát vyšší než průměrného Bulhara. Vyplývá to z údajů Eurostatu za rok 2021.

Výrazně nad průměrem evropské sedmadvacítky se nachází ještě Irsko, jehož HDP na osobu podle parity kupní síly dosahuje 221 procent průměru EU. Na třetí příčce s velkým odstupem dlí Dánsko, jehož HDP na osobu činí 133 procent unijního průměru, respektive je o 33 procent nad ním.

Německo na dohled?

„V případě Lucemburska a Irska je ale třeba brát údaje s určitou rezervou. Data mohou být zkreslená tím, že v obou zemích sídlí mnoho nadnárodních společností, které využívají různých výhod z toho plynoucích,“ upozornila pro CNN Prima NEWS Veronika Hedija, ekonomka z jihlavské Vysoké školy polytechnické. Jedná se například o znatelně nižší zdanění zisků firem v Irsku, Lucembursko je zase tradiční baštou firem z odvětví finančních služeb.

Životní úrovni nad průměrem Evropské unie se může těšit celkem deset států, přičemž tuto desítku uzavírá Francie. Česká republika však na tom není vůbec zle. Její HDP na osobu podle parity kupní síly dosahuje 92 procent průměru EU, je tedy jen osm procent pod ním. Zároveň z údajů Eurostatu vyplývá, že Česko v tomto ukazateli ztrácí už jen 23 procent na Německo.

Z takzvaně starých členských zemí EU (evropské patnáctky před jejím rozšířením v roce 2004) už Česká republika předstihla trojlístek států: Řecko, Portugalsko a Španělsko. A rozhodně se nejedná o těsné rozdíly. Mezi Českem a Řeckem existuje mezera 27 procentních bodů neboli Česká hospodářská úroveň je o 41 procent vyšší než řecká. Na Španělsko máme náskok 9,5 a na Portugalsko 24,3 procenta.

Slováci klopýtají za Rumuny

Pro mnohé bude překvapivé, jak si v žebříčku stojí Slovensko. Jeho ekonomická úroveň totiž odpovídá jen 68 procentům průměru EU a naši východní sousedé jsou třetí nejchudší zemí sedmadvacítky. Česko má před Slovenskem náskok přes 35 procent. Lépe než Slovensko, je na tom i Chorvatsko nebo Rumunsko.

Hrubý domácí produkt na osobu vyjadřuje objem zboží a služeb, které je daná země schopna vyrobit za jeden rok, který připadá na jednoho obyvatele. Pro přesnější obrázek je však nutné při porovnávání zohlednit také různost cenových hladin v jednotlivých zemích. Jedná se o přepočet podle takzvané parity kupní síly.

„Ten vyjadřuje, kolik zboží nebo služeb jsme si schopni v konkrétní zemi za konkrétní sumu peněz skutečně koupit. Dám příklad. Pokud bychom zjistili, že HDP na osobu v Česku činí 25 tisíc eur, kdežto v Německu 50 tisíc eur, ještě to nutně neznamená, že Němci jsou na tom dvakrát lépe než Češi. Pokud bychom zároveň měli informaci, že německé ceny jsou například dvojnásobné než české, pak si obyvatelé obou zemí doma nakoupí stejný objem zboží, a tedy jejich životní úroveň je zcela stejná,“ vysvětlila Hedija.

Tagy: