Označení ESČ potvrzuje elektrickou bezpečnost výrobků. Je jedno z nejstarších na světě

Zkratka ESČ má v Česku více než stoletou historii. Vznikla už za první republiky a u jejího zrodu stál průmyslník Emil Kolben. Dnes je součástí značky kvality Produktová certifikace ESČ, kterou do programu Česká kvalita zařadilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Potvrzuje elektrickou bezpečnost výrobků elektrotechnického průmyslu,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Miroslav Sedláček, vedoucí certifikačního orgánu Elektrotechnického zkušebního ústavu, jenž je správcem této značky.

Značka ESČ vyjadřuje stálou shodu vlastností výrobku, který je takto označený. „Tedy elektrickou bezpečnost. A to už po mnoho desítek let, kdy se tato značka používá,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Miroslav Sedláček, vedoucí certifikačního orgánu Elektrotechnického zkušebního ústavu, jenž je správcem značky Produktová certifikace ESČ.

Zkratka ESČ se na tuzemském trhu objevila před sto lety bezprostředně po vzniku Československa. „Tehdy vznikl Elektrotechnický svaz československý (odtud ESČ, pozn. red.), který měl za úkol už tyto výrobky zkoušet. V roce 1926 vznikla zkušebna ESČ, což je vlastně předchůdce Elektrotechnického zkušebního ústavu,“ vysvětlil Miroslav Sedláček.

Kolbenovo prvorepublikové dědictví

Výrobci, kteří splní požadavky, si pak mohou na své produkty značku ESČ umístit a kupující má informaci, že výrobek splnil kritéria pro udělení značky Produktová certifikace ESČ. Značka je tedy určena firmám, které fungují na trhu s elektrotechnickými výrobky. Díky ní získají konkurenční výhodu v podobě posílení důvěry jejich odběratelů, mají vytvořený základ pro vystavení evropského prohlášení o shodě nebo mohou snáze získat další licenční značky udělované Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Jednou ze společností, která značkou Produktová certifikace ESČ své výrobky označuje, je Prakab Pražská kabelovna. „Máme k té značce velmi osobní vztah, protože v představenstvu tohoto zakládajícího svazu byl Emil Kolben. A Emil Kolben byl zakladatelem naší továrny a její první majitel,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Tomáš Zieschang, jednatel společnosti Prakab Pražská kabelovna, a poukázal tak na prvorepublikovou tradici této firmy.

Prakab Pražská kabelovna podle Zieschanga značku ESČ používala dlouhá desetiletí, včetně období druhé světové války nebo éry reálného socialismu. „Intenzivně jsme ji v novodobé historii začali používat v roce 2010,“ dodal jednatel společnosti Prakab Pražská kabelovna. Od té doby tuto značku nesou všechny její výrobky.

Nejen elektroinstalace, ale i domácí lampička

Označení ESČ je jedno z nejstarších na světě svého druhu. „I proto má obrovskou hodnotu. Je to takový otvírač dveří pro získání dalších značek na světovém trhu,“ vysvětlil Tomáš Zieschang, v čem spatřuje největší přínos značky Produktová certifikace ESČ. Nejde tedy podle něho jen o prestižní záležitost, značka má i svůj obrovský obchodní význam.

Přestože by se mohlo zdát, že Produktová certifikace ESČ je určena pro výrobce elektrotechnického materiálu, zkratku ESČ můžeme najít i na finálních výrobcích. Třeba i na domácích elektrospotřebičích, zásuvkách, osvětlení nebo elektroinstalaci. Výrobců, kteří takto mohou své produkty označovat, jsou v současné době u nás stovky.

Tagy:
rozhovor průmysl První republika CNN Prima NEWS Ministerstvo průmyslu a obchodu Česko elektrotechnika Česká kvalita Českou kvalitu nenahradíš Tomáš Zieschang Miroslav Sedláček Produktová certifikace ESČ Elektrotechnický zkušební ústav Druhá světová válka Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Emil Kolben Prakab Pražská kabelovna