„Škola hrůzy“ v Bílině není jediná. Jak to, že jinde kázeňské problémy zvládají?

Na základní škole v Bílině pomáhá bezpečnostní agentura.

Problémová škola

O Základní škole Za Chlumem v Bílině, kde na žáky musí dohlížet ochranka, už vás redakce CNN Prima NEWS několikrát informovala. Podobné problémy ale v Česku řeší i další školy. Zatímco někde se všechny snahy míjí účinkem, jinde prý kázeňské problémy zvládají.

Janov je jednou z největších vyloučených lokalit v České republice. Na tamní základní škole se přitom daří problémy držet na uzdě. Jen o pár desítek kilometrů dále, také v sociálně vyloučené lokalitě, na Základní škole Za Chlumem, problémy ale vygradovaly.

„Běžně se stává, že učitelé během výuky seberou žákům boxera, nůž nebo jiné zbraně. Poté to předáváme zákonným zástupcům. Pokud se jedná o zbraň, hlásíme to na OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) nebo na policii,“ popsala ředitelka Základní školy Za Chlumem Barbora Schneiderová.

Nezájem a agresivita rodičů

Na základní škole v Janově prý musí drobné kázeňské problémy řešit také. Nepřerostly ale do takové míry. „Domnívám se, že máme dobře propracovaný systém prevence. V případě, že vznikne nějaký problém, okamžitě ho konzultujeme s metodikem prevence, s výchovným poradcem, se školním psychologem. Voláme okamžitě rodičům,“ přiblížil učitel ZŠ a MŠ Janov Marian Dancso.

I základní škola v Bílině se snaží dlouhodobé problémy řešit. „Snažíme se sem zvát odborníky a s dětmi pracovat. Třídní učitelé pracují na třídním klimatu. Máme žákovský parlament, který velmi dobře pracuje. Máme odpolední motivační skupiny,“ vysvětlila Schneiderová.

Proč zrovna na Základní škole Za Chlumem preventivní systém nezafungoval, to se můžeme pouze domnívat. Problémy zřejmě mohou pramenit i z přístupu rodičů, kteří podle ředitelky spolupracují nedostatečně a jsou agresivní, nebo z celkového složení žáků školy.

Tagy: