Poslední vteřiny života českého býčka.

Poslední vteřiny života českého býčka.
Zdroj: CIWF