Poslední vteřiny života českého býčka. Zdroj: CIWF