Telata jsou tzv. vedlejším produktem mléčného průmyslu.

Telata jsou tzv. vedlejším produktem mléčného průmyslu. Zdroj: CIWF