Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý: Kdybych měl rozdělit podíl zodpovědnosti za vzdělání dítěte mezi rodiče, žáka a učitele, je v českém školství mnohem vyšší u učitele, než třeba v zemích na západ nebo sever od nás. Zdroj: CNN Prima NEWS