reklama

Šimon trpí vzácným onemocněním. Léčba zabere až šest hodin denně, podřizuje jí život

Šimon Krmenčík trpí cystickou fibrózou, která může vést k fatálnímu poškození plic. Inhalace a rehabilitace mu zaberou velkou část dne. I pacienty s tímto onemocněním si svět připomíná 28. února, na kdy připadá Den vzácných onemocnění. Jak se 32letému muži s nevyléčitelnou nemocí žije?

reklama

Když bylo Šimonovi devět měsíců, lékaři mu diagnostikovali vzácné genetické onemocnění, které obrátilo jemu i jeho rodičům život vzhůru nohama. „V batolecím věku jsem přestal přibývat na váze a objevila se mastná stolice. Protože jsem z lékařské rodiny, rodiče se obrátili na FN Motol, kde již tehdy fungovalo CF centrum, definitivně diagnózu potvrdila molekulárně genetická laboratoř,“ vypráví Šimon, který trpí těžší formou nemoci.

V dětství se jeho obtíže týkaly spíše zažívání a celkového prospívání. „Nikdy jsem jako dítě neprodělal hospitalizaci za účelem aplikace antibiotik do žíly jako jiní dětští pacienti. S postupem věku se na prahu dospělosti objevily porušené hodnoty tolerance cukru, řídnutí kostí či vyšší hodnoty tlaku. Ovšem s cílenou medikací dlouhodobě dosahuji stabilních a přijatelných hodnot,“ vysvětluje.

Lidé s CF se o sebe musí starat a důsledně dodržovat léčbu. Několikahodinové inhalace a rehabilitace jsou nedílnou součástí jejich života. Důležité je trénovat plíce v dlouhých inhalacích a rehabilitacích. Musí také dodržovat přísnou hygienu.

„Každý den musíte skloubit inhalaci léků k odkašlávání – roztoky soli, protizánětlivé roztoky, roztoky na zkapalnění vazkého hlenu, někteří pacienti ještě inhalují antibiotika. Je nutné užívat pravidelně léky a vitamíny, a to vše podle stejného scénáře den co den,“ dodává Šimon.

Bez jasně daného denního plánování by nešlo vůbec fungovat.

Poukazuje na to, že lidé s CF musí svůj den a veškerý program plánovat tak, aby stihli nejen inhalace, ale také rehabilitace. Všechny tyto úkony trvají několik hodin. „Protože zvláště po noci je nutné provést důkladnou toaletu dýchacích cest – tento celý ranní blok je přibližně dvouapůlhodinovým výdajem, takže spolu se snídaní vstávám o tři hodiny dříve před dalšími denními činnostmi,“ popisuje úskalí svého onemocnění.

Odpolední inhalace a rehabilitace zabere Šimonovi další dvě až tři hodiny času. „Ideální je tedy skloubit práci, další povinnosti a zájmy do programu, pokud je to možné. A ne vždy je tomu tak. Bez jasně daného denního plánování by nešlo vůbec fungovat, protože jediný den bez inhalací a rehabilitací by mohl spustit výrazné zhoršení,“ vysvětluje Šimon a dodává, že i přesto se snaží do programu zařazovat další aktivity, protože je nutné být stále aktivní – nejen z fyzických, ale i psychických důvodů.

„Progres onemocnění mi v minulosti překazil studium dvou vysokých škol a v roce 2016 uvedl na transplantační listinu. Protože je ale vývoj v tomto onemocnění velmi nevyzpytatelný, pro významné zlepšení nebylo nakonec nutné o provedení transplantace plic uvažovat,“ říká.

Onemocnění představuje také velký nápor na psychiku. „Jsou samozřejmě chvíle, kdy člověk zažívá pocity úzkosti a obav, jak to bude dál, zvláště ve chvílích zhoršení stavu. To je přirozené u každého z nás, každý se s tím vyrovnáváme jinak, já například zvyšováním odolnosti vůči stresovým situacím, rozhovory s rodinou, nejbližšími přáteli a také duchovními kontemplacemi (nejvyšší způsob modlitby, pozn. red.),“ říká Šimon, jehož mottem je „Svět patří optimistům, pesimisté jsou jen diváci!“

Nemocní s CF potřebují celý život intenzivní léčbu

Nemocným lidem pomáhá Klub cystické fibrózy (dále KCF), jehož cílem je předat jim i jejich rodinám veškeré potřebné informace o této chorobě. Cystická fibróza představuje závažné, nevyléčitelné, dědičné onemocnění, které výrazně zkracuje nemocným jejich život. Podle ředitelky Klubu KCF Simony Zábranské postihuje zejména dýchací a trávicí systém, ale i některé další orgány.

„Nemocní s CF potřebují celý život intenzivní léčbu zahrnující každodenní inhalace a rehabilitace. Cystická fibróza není nakažlivá. Nemocní se s ní narodí a většinou během krátké doby se objeví její příznaky,“ popisuje Zábranská.

Poukazuje na to, že několikahodinová léčba je pro pacienty s cystickou fibrózou nedílnou součástí každého dne. „V Česku se CF diagnostikuje zhruba u jednoho z pěti až šesti tisíc narozených dětí. Přes zlepšující se léčebné možnosti je cystická fibróza zatím stále nevyléčitelné onemocnění. V současné době žije v České republice zhruba 700 pacientů s klasickou formou cystické fibrózy a mnoho dalších pacientů trpí atypickými formami onemocnění,“ upřesňuje ředitelka KCF.

Cystická fibróza se projevuje především těžkým zahleněním dýchacích cest, které vede k jejich obstrukci a k opakovaným infekcím dýchacích cest, které postupně způsobují fatální poškození plic. Nemocní také vzhledem k poruše funkce slinivky břišní špatně tráví jídlo. Proto musí ke každému jídlu užívat trávicí enzymy.

Zábranská vysvětluje, že častou komplikací je cukrovka, postižení jater vedoucí až k cirhóze, osteoporóza a další přidružená onemocnění. CF také způsobuje neplodnost u mužů a u žen snižuje šanci na mateřství. „V konečné fázi onemocnění způsobuje selhání plic a jedinou možnou záchranou se stává transplantace plic. Ta bohužel není možná u všech pacientů,“ říká šéfka KCF.

První projevy CF se mohou projevit už v novorozeneckém věku

První příznaky cystické fibrózy se mohou projevit už v novorozeneckém věku, typický je tzv. mekoniový ileus – tedy obtížné vyprazdňování smolky po porodu. V pozdějším věku se cystická fibróza projevuje častým kašlem a opakujícími se záněty dýchacích cest. Hustý hlen ztěžuje dýchání a zabraňuje plicím zbavovat se bakterií a prachových částeček.

„Aby lidé všech věkových skupin s CF zůstali zdraví, musí dodržovat pravidelnou léčbu. Kromě plánu výživy a fyzioterapie existují léky, které pomáhají odstraňovat hustý lepkavý hlen z dýchacích cest a snižují zánět,“ vysvětluje Zábranská a dodává, že nemocní musí užívat antibiotika k léčbě plicních infekcí CF a nově se objevují terapie zaměřené na vlastní příčinu onemocnění. To vše dává naději ve zlepšení nejen různých příznaků onemocnění.

„Dlouhou dobu znamenala léčba cystické fibrózy pouze léčbu jejích symptomů a vzniklých komplikací, ale nyní se léčba zaměřuje na léčbu toho, co nemoc způsobuje, a to je vadný chloridový kanálek. Jde již o léčbu kauzální. Ještě to však neznamená vyléčení cystické fibrózy – to snad jednou zvládne genová terapie,“ dodává Zábranská, která má dceru s tímto onemocněním. Vysvětluje, že v genu CF bylo popsáno přes dva tisíce různých mutací, takže pacienti se z pohledu genetického pozadí mezi sebou liší a z toho vychází i rozdíly v léčbě mezi pacienty.

Naděje díky novému léku

„V současné době mají někteří naši pacienti k dispozici tři účinné léky, kterými je možné léčit ty nemocné, u nichž je přítomna mutace genu, která na takovou léčbu reaguje. V loňském roce byl zaregistrován nový, zatím nejúčinnější lék pro většinu pacientů,“ upřesňuje ředitelka KCF s tím, že již nyní je ověřeno, že tato inovativní léčba nejenže zlepší zdravotní stav a prodlouží život v odhadu minimálně o 10 let, ale také výrazně zlepší kvalitu života pacienta i jeho rodiny. „Bohužel stále čekáme, kdy nám pojišťovny schválí léčbu, tedy pokryjí léčebné náklady a lék bude k dispozici. Zatím nám umírají pacienti, kterým by tento lék pomohl,“ uzavírá.

Cystická fibróza zkracuje nemocným život významně. Podle vedoucího CF centra FN Motol a přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol Pavla Dřevínka mezinárodní registry pacientů s CF uvádějí, že střední délka života je v zemích jako Kanada či USA kolem 50 let. „Tento údaj se ale bude významně lišit podle toho, v které zemi pacient žije a jakou léčbu a péči má dostupnou, takže jej nelze paušalizovat. U nás vychází střední délka života na necelých 45 let,“ říká.

Poukazuje ale také na smutnou skutečnost – průměrný věk, kdy pacienti s CF umírají, se celosvětově pohybuje kolem 26 let. Předpokládá se, že s novými možnostmi léčby se prognóza pacientů výrazně zlepšuje.

Koronavirová infekce může stav výrazně zhoršit.

Lidé s CF patří také mezi vysoce rizikové pacienty při nemoci COVID-19. „Jedná se o chronické respirační onemocnění, které samo o sobě vede ke zhoršení plicní kapacity, takže koronavirová infekce může stav výrazně zhoršit,“ vysvětluje Dřevínek. Dodává, že mezinárodní zkušenosti z roku 2020 dokazují, že covid vede u pacientů s CF častěji k hospitalizaci a k potřebě intenzivní péče než u obecné populace. U pacientů po transplantaci plic může infekce probíhat velmi těžce až fatálně.

Den vzácných onemocnění připadá vždy na poslední únorový den už od roku 2008. Podle informací České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) z aktuálních průzkumů vyplývá, že osm procent lidí má ve své rodině někoho, kdo trpí vzácným onemocněním. Naprostá většina vzácných chorob je genetická. Polovina z nich se projevuje v dětství, až 30 procent nemocných se nedožije pěti let.

Podle ČAVO existuje účinná léčba pouze u pěti procent vzácných onemocnění. Mezi tato vzácná onemocnění patří kromě cystické fibrózy také například Duchennova svalová dystrofie, nemoc motýlích křídel, spinální svalová atrofie a mnoho dalších. Přestože povědomí o vzácných chorobách ve společnosti se neustále zvyšuje, je potřeba si stále připomínat, že mezi námi žijí lidé, jejichž diagnóza je nejen vzácná, ale hlavně nevyléčitelná.

„V České republice chybí legislativní ukotvení pro léčiva na vzácná onemocnění. Pacienti jsou dnes většinou odkázáni na podávání opakovaných, individuálních žádostí na zdravotní pojišťovny. Aktuálně diskutovaná vládní novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění přináší zásadní změny. Ty usnadní dostupnost léčiv pro pacienty se vzácnými nemocemi, a to systémově, bezodkladně a na tak dlouhou dobu, jak bude potřeba,“ komentuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Novela, kterou bude v březnu ve druhém čtení projednávat Poslanecká sněmovna, usnadní cestu léčiva k pacientovi.

Na připomínku Dne vzácných onemocnění se v ČR rozsvítí:

  • Petřínská rozhledna (neděle)
  • Galerie Tančící dům (od pátku do neděle)
  • Ministerstvo zdravotnictví (neděle)
  • Budova Fakulty elektrotechnické ČVUT (neděle a pondělí)
Tagy:

Hlavní zprávy

Reportáž: Sudety volí Okamuru a Babiše, komunisté v pohraničí ztrácejí
Volby 2021

Reportáž: Sudety volí Okamuru a Babiše, komunisté v pohraničí ztrácejí

Všemi zapomenuté vesnice v severovýchodním pohraničí čekají spásu od populistů či extremistů. Ve Svatoňovicích v okrese Opava vyhrála poslední parlamentní volby v roce 2017 strana SPD, když získala 32 procent hlasů. V obci má volební právo 222 občanů, budou i druhý víkend v říjnu opět volit Okamuru? „Samozřejmě,“ říká 50letý Petr Valový. SPD, ANO a KSČM mají nadstandardní popularitu i v okolních obcích, které reportér CNN Prima NEWS také navštívil.

Šubrtová: Přístup policie k sebevraždě mé sestry je skandální. Nenecháme to vyšumět

Přístup policie ve věci sebevraždy policistky Kristýny Litomerické je skandální, řekla ve vysílání CNN Prima NEWS sestra zesnulé Markéta Šubrtová. Kdyby její kolegové konali, tak tu podle ní její sestra ještě mohla být. Rodina je připravena nenechat celou situaci být a plánuje dát podnět k prošetření toho, co se Litomerické ve Varšavě během mise na Frontexu skutečně stalo a zda byla obětí šikany ze strany kolegů.

Berlín vyvlastní byty, zmínil Pirát. Držte si výpisy z katastru, rýpla si Schillerová

Poprask na sociálních sítích způsobil pirátský poslanec František Kopřiva, když si rýpl do konzervativních příznivců Západu. Připomněl, že Berlíňané v referendu rozhodli o vyvlastnění čtvrt milionu bytů od místních developerů. Kopřiva sklidil kritiku a jeho tweet využila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Pirátský poslanec začal svůj tweet vzápětí vysvětlovat.

Sledujte předvolební debatu Speciál 360°: Jak se staví k migraci ODS a Piráti?

Hrozí Evropě další velká migrační vlna? Jak se na ni připravit? A nakolik je dění v Afghánistánu bezpečnostním rizikem pro západní svět? To vše bude tématem další předvolební superdebaty na CNN Prima NEWS. Tentokrát budou ve speciálu 360°: Hlas lidu diskutovat Jana Černochová (ODS), Jan Lipavský (Piráti), Robert Šlachta (Přísaha) a Libor Vondráček (Trikolora Svobodní Soukromníci). Debatu můžete sledovat 29. září od 20:15 na CNN Prima NEWS i přímo zde v článku. Ani v tomto případě nebude chybět divácká anketa.

Exkluzivní průzkum: Drtivá většina Čechů se bojí o důchody. Na řešení se neshodnou

Důchodový systém je ve špatném stavu a je potřeba to urychleně napravit, myslí si valná většina Čechů napříč ideologickým spektrem. Dvě třetiny dospělých si na důchod spoří. V souvislosti s penzijní reformou by lidé nejčastěji souhlasili s výraznější změnou daní, u dalších možných řešení už se ale neshodnou a dochází ke generačnímu střetu, ukázal exkluzivní průzkum agentury STEM pro CNN Prima NEWS.

Znásilněná Nela předčasně ukončila sbírku. Už jsem vše vykřičela, říká

Do světa vykřičela vše, co chtěla. Nyní se chce třicetiletá Nela Moravcová soustředit hlavně na svou budoucnost. Dívka si před čtyřmi lety prošla hotovým peklem. Stala se obětí brutálního znásilnění svým sousedem Jiřím Meindlem. O dva roky později se pokusila o sebevraždu skokem z okna, kvůli čemuž skončila na invalidním vozíku. Teď se mladá žena snaží se svými zdravotními problémy poprat a postavit se zpět na nohy. K tomu jí měla dopomoci sbírka, Nela ji však předčasně ukončila.

Kocoura strčil do pytle a dal na silnici na Českolipsku. Minimálně jednou ho přejelo auto

Krutý způsob, jak sprovodit se ze světa kočku, zvolil zatím neznámý člověk na Českolipsku. Zhruba tříletého kocoura zavázal do pytle a položil na silnici. Pak už jen čekal, až nějaké auto pytel přejede, protože jej umístil hned za zatáčku. Zřejmě proto, aby řidič nestačil reagovat. Přestože minimálně jedno auto pytel přejelo, kocour měl neuvěřitelné štěstí a přežil.

reklama

Domácí zpravodajství

Mynář opět pod drobnohledem. Kvůli dotacím na sportovní ubytovnu ho vyšetřuje NSA

Hradního kancléře Vratislava Mynáře vyšetřuje Národní sportovní agentura (NSA). Důvodem je dotace ve výši 26 milionů korun, kterou před více než deseti lety získalo Mynářovo občanské sdružení Chřibák na výstavbu sportovní ubytovny. Podnět podala nevládní organizace Transparency International, jež zároveň kritizuje zbytečné průtahy, informoval web iRozhlas.cz.

Horká fáze předvolebního vysílání: CNN Prima NEWS uvádí nové pořady i superdebaty s diváky

CNN Prima NEWS startuje horkou fázi předvolebního vysílání a uvádí celou řadu nových pořadů a formátů, jejichž společným tématem jsou blížící se volby do Poslanecké sněmovny. Od 30. srpna nabízí každý všední den speciální volební blok, dále mimořádná vydání pořadu 360° s diváky ve studiu, dvě superdebaty s lídry stran a v neposlední řadě moderní volební studio v den voleb samotných.

V pokoji si vylepil 11 tisíc fotek Zemana. Říkají mi, že patřím do Bohnic, přiznává Kočiš

Prezident Miloš Zeman slaví 77. narozeniny a od svého největšího fanouška Pavla Kočiše dostane opět vlastnoručně zavařené okurky. Kočiš v Novém dni na CNN Prima NEWS však neprozradil, kolik jich hlavě státu daruje. Kočiš je známý tím, že má pokoj vytapetovaný fotografiemi Miloše Zemana, ne vždy ale obdivoval současného prezidenta. Dříve jeho srdce tíhlo k bývalé hlavě státu Václavu Klausovi.

reklama