Konec Sberbank: Kdo v ní měl nad 2,5 milionu, o peníze možná nepřijde. Co musí udělat?

Sberbank

Zákonné pojištění bankovních vkladů sice hovoří o limitu sto tisíc eur (asi 2,5 milionu korun), ale za určitých okolností nemusí být ztracena ani částka, která je vyšší. Zákon totiž pamatuje i na případy, kdy na účet krachující banky obdržíte například výplatu dědictví, majetkové vyrovnání po rozvodu manželů nebo platbu za prodej nemovitosti určené k bydlení. Co udělat, abyste o tyto peníze nepřišli?

Když vyšlo najevo, že největší ruská banka Sberbank opustí tuzemský trh, přes sto tisíc českých klientů se začalo obávat o své peníze, které nestihli z peněžního ústavu převést. Pokud v něm ale nemají „umrtvenu“ sumu převyšující korunový ekvivalent 100 tisíc eur (asi 2,5 milionu korun), prakticky mají jistotu, že o úspory nepřijdou. Chrání je totiž institut zákonného pojištění vkladů.

Ale co když vám ve Sberbank uvízla vyšší částka? Nezoufejte, určitá naděje tu je. Garanční systém finančního trhu totiž vyzval lidi k podávání žádostí o takzvané zvýšené náhrady za pojištěné vklady. O co jde? Inu právě o možnost získání z fondu pojištění i peníze nad rámec základního limitu.

Není vše ztraceno

Ovšem ani na tyto peníze nemá nárok každý, a i zde je stanoven limit, který je stejně velký jako ten základní. Pokud tedy splníte podmínky pro nárok na výplatu zvýšené náhrady, můžete zpět získat až pět milionů korun.

Oprávněnými osobami k výplatě zvýšených náhrad jsou fyzické osoby, které byly vkladateli k 28. únoru letošního roku. Tedy ke dni, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení od České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ dostát svým závazkům vůči klientům.

Abyste však mohli uplatnit nárok na zvýšenou náhradu, musel u vás nastat jeden z deseti případů, které na svých webových stránkách vyjmenovává právě Garanční systém finančního trhu. Tedy pokud jste například obdrželi úhradu z prodeje nemovitosti, která slouží k bydlení, pokud vám na účtu „přistála“ částka vyplývající z vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, bylo vám vyplaceno jednorázové vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem či doplňkového penzijního spoření nebo pokud jste nějaké peníze zdědili.

Čas máte téměř do konce dubna

A na závěr je nutné splnit ještě jednu podmínku. Částka, která se vztahuje k některému z uvedených případů, musela být na váš účet ve Sberbank připsána v době od 28. listopadu 2021 do 28. února 2022. O peníze můžete požádat prostřednictvím formuláře a spolu s dokumenty dokládajícími některou ze zmíněných skutečností je nutné žádost doručit na adresu Garančního systému. Pozor, na podání žádosti máte čas jen do 28. dubna 2022. O způsobu vyřízení byste měli být informováni do 28. června.

Připomínáme, že o výplatu peněz do základního limitu 2,5 milionu korun žádat nemusíte, stačí se jen dostavit na některou z poboček Komerční banky. Tam předložíte číslo účtu, na které vám mají být peníze převedeny, nebo se domluvíte na výběru v hotovosti. Výplata těchto základně pojištěných vkladů začíná ve středu 9. března.

Kolik se vám vrátí?

Ukažme si tedy postup na modelovém příkladu. Řekněme, že vám mezi 28. listopadem 2021 a 28. únorem 2022 byly na účet ve Sberbank připsány čtyři miliony korun za prodej bytu, který je v katastru veden jako nemovitost k bydlení. Prvních 2,5 milionu korun vám Garanční systém prostřednictvím Komerční banky vyplatí automaticky, aniž byste o peníze museli žádat. Nechcete-li však riskovat, že přijdete i o zbývajícího 1,5 milionu, je třeba do 28. dubna doručit Garančnímu systému žádost a požadované dokumenty. Peníze by vám měly být po jejím vyřízení proplaceny.

Pokud jste obdrželi v příslušném období platbu za prodej bytu ve výši třeba sedmi milionů, prvních 2,5 milionu vám bude vyplaceno automaticky, o dalších 2,5 milionu je nutné požádat, zbývající dva miliony už nejspíše nikdy neuvidíte. Můžete však svou pohledávku přihlásit u banky samotné. Pokud bude její likvidační zůstatek dost vysoký, možná dostanete zpět i tuto částku, nebo alespoň její část.

Tagy: