Protižidovské reliéfy na bavorských památkách by měly zůstat na svém místě, jejich historie by měla být ale jasně a viditelně vysvětlená. Zdroj: AP