Léčba koronaviru, kterou doporučoval Trump, souvisí s větším rizikem úmrtí

Lékařská studie prokázala, že pacienti nakažení koronavirem, kteří byli léčeni antimalariky, měli větší zdravotní komplikace. Objevovala se srdeční arytmie nebo dokonce úmrtí. Studie vyšla v lékařském časopisu The Lancet. Přitom americký prezident Donald Trump osobně doporučoval léčbu koronaviru právě těmito látkami proti malárii a prohlásil, že bere denní dávky hydroxychlorinu jako prevenci proti infekci. Na rozpor v tvrzení prezidenta USA a lékařských kapacit upozornila CNN.

Vědci získali data od 96 tisíců pacientů z 671 nemocnic, kteří byli hospitalizováni od konce prosince do poloviny dubna a zemřeli, nebo byli propuštěni z nemocnice do 21. dubna. Téměř 15 tisíc z nich bylo léčeno léky proti malárii s látkou hydroxychlorochin a chlorochinem v kombinaci s antibiotiky. Studie zjistila, že tato léčba byla spojena s vyšším rizikem úmrtí v nemocnici. Takto léčen zemřel jeden ze šesti pacientů, oproti jednomu z jedenácti, kteří byli léčeni konzervativně.

Z pacientů, kteří podstoupili kontroverzní léčbu jednou ze dvou látek, pak zemřel jeden z pěti, kteří byli léčení hydroxychlorochinem, a jeden ze šesti léčených chlorochinem. „Předchozí studie nedokázaly identifikovat spolehlivé důkazy o prospěchu těchto látek a kontrolní studie ještě nejsou dokončeny,“ uvedl v prohlášení ​​Frank Ruschitzka, ředitel Srdečního centra Fakultní nemocnice v Curychu a spoluautor publikovaných vědeckých poznatků. Šance, že by kontroverzní léčba zlepšovala léčení koronaviru, je podle něj nízká.

Dosud nebyly publikovány žádné studie o využití léků s hydroxychlorinem jako prevence proti koronaviru. „Před několika týdny jsem tyto léky začal brát,“ prohlásil přesto večejně Trump. Antimalarika bere údajně po konzultaci s lékařem z Bílého domu. Nepotvrdil ale, že by jeho lékař tento způsob doporučil.

Tagy: