Partie Terezie Tománkové se Skopečkem, Michálkem, Nacherem a Fialou Zdroj: CNN Prima NEWS

Jakub Michálek a Jan Skopeček v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Jakub Michálek a Jan Skopeček v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Patrik Nacher a Radim Fiala v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Patrik Nacher a Radim Fiala v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Partie Terezie Tománkové se Skopečkem, Michálkem, Nacherem a Fialou Zdroj: CNN Prima NEWS

Jakub Michálek v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Patrik Nacher v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Radim Fiala v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Jan Skopeček v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Marian Jurečka a Karel Havlíček v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Marian Jurečka a Karel Havlíček v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Marian Jurečka a Karel Havlíček v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Marian Jurečka v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Marian Jurečka v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Karel Havlíček v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Karel Havlíček v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Karel Havlíček v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS

Marian Jurečka v Partii (28. 8. 2022) Zdroj: CNN Prima NEWS