Pravidelné revize PŘEHLEDNĚ: Jaké jsou v domě či bytě povinné a proč se vám vyplatí?

Vlastnit nebo pronajímat dům či byt s sebou přináší kromě radostí také mnoho povinností, které se rozhodně nevyplatí ignorovat. Jednou z nich jsou i povinné revize. Na co všechno se vztahují a jak často je musíte provádět? Jak se liší od kontroly? A proč byste na ně měli myslet i v případě, že je zákon výslovně nevyžaduje? Redakce CNN Prima NEWS pro vás připravila přehled toho nejdůležitějšího.

Každý majitel nemovitosti má ze zákona povinnost provádět pravidelné revize vybraných zařízení: ať už se jedná o elektroniku, plynový kotel nebo komín. Splnění této zákonné povinnosti poté může doložit revizními zprávami.

ČTĚTĚ TAKÉ: Energie bude levná a bude jí dost, řekl Síkela. Zlepšení slíbil ještě před dostavbou jádra

Nejste majitelem, ale byt či dům si jen pronajímáte? Ani vy byste na tyto revize, potažmo kontroly, neměli zapomínat. Sice nejsou – v mnohých případech – povinné, ale při zkratu vám mohou ušetřit desítky až statisíce korun.

V případě, že u vás doma dojde k události, kterou bude řešit pojišťovna, mohou se – a s největší pravděpodobností budou – likvidátoři zajímat v první fázi o provedené revize. Může se stát, že dostanete z pojištění majetku proplacenou jen část škody, nebo dokonce vůbec nic. Kromě toho je potřeba mít na paměti, že máte povinnost chovat se tak, abyste škodám předcházeli.

Ze zákona je povinna zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu technických zařízení používaných při výkonu své činnosti také každá firma i podnikající fyzická osoba. Tato povinnost se vztahuje i na živnostníky, kteří pracují takzvaně z domova – mají-li v místě svého bydliště hlášenou provozovnu.

Pozor na pojmy i techniky

Nejprve se seznamte s pojmy. Co je revize a co kontrola?

Při revizi se spotřebič či zařízení posuzuje především z hlediska bezpečnosti. Hlavním účelem revize spotřebiče je, mimo posouzení jeho technického stavu, především ověření funkčnosti a kvality prvků zajišťujících bezpečnost.

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT: Pokuty za předčasné splacení hypoték? Psycho od vlády, vysílá špatné signály, říká Kovanda

Revize smí provádět pouze certifikovaní revizní technici s platným oprávněním či osvědčením pro dané revize a kontroly. Před tím, než smlouvu o provedení revize uzavřete, vyžádejte si ve vlastním zájmu patřičné dokumenty, které technika k výkonu opravňují. Revize provedená neoprávněnou osobou by byla neplatná.

Naopak při kontrole se posuzuje technický stav spotřebiče, tedy jeho provozuschopnost a funkčnost posouditelných bezpečnostních prvků. Rozdíl mezi těmito pojmy je nejvíce patrný u plynových zařízení, rozvodů a u spalinových cest. (viz níže)

Kontrolu revize zařízení (na pracovišti) má podle zákoníku práce na starosti jako kontrolní orgán Inspektorát práce. Ten může v případě nedodržení zákona vyměřit pokutu ve výši až dva miliony korun.

Pravidelné revize

 • Elektrická zařízení a rozvody

1) Vlastníci rodinných domů a bytů

Elektrická zařízení a rozvody v domě nebo bytě podléhají povinné kontrole při připojení odběrného místa do sítě, jedná se o takzvanou výchozí revizi. Nová elektrická přípojka vyžaduje revizi po zhotovení přípojného místa a osazení elektroměrem. Stará elektrická přípojka vyžaduje revizi, pokud byl původní elektroměr odmontován a potřebujete připojit nový.

Revize je také jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci.

Po připojení odběrného místa je už pak na majiteli, zda nechá elektřinu v domě nebo bytě pravidelně zkontrolovat, povinné to není. Výjimku tvoří situace, kdy dojde k technické změně: například při požadavku na navýšení příkonu. Jednou za pět let se však kontrola jako prevence vyplatí. Jedná se o záruku toho, že je vše v pořádku, můžete se cítit bezpečně a v případě vzniklé škody nebude pojišťovna dělat problémy.

V rámci prevence a předcházení vzniku nepříjemných překvapení a škod se také doporučuje mimořádná a důkladná revize při pořízení starších nemovitostí, a to v rámci posouzení celého stavebně-technického stavu nemovitosti.

2) Bytové domy

Jestliže je v bytovém domě zřízeno společenství vlastníků jednotek (SVJ), stará se o revize pro celý dům. V případě bytového družstva obstarává revize představenstvo.

V bytovém domě podléhají revizi elektrická zařízení (včetně bojlerů) a rozvody ve společných prostorech dle konkrétního technického stavu. Všechna elektrická zařízení musí před uvedením do provozu projít prvotní revizí, následují revize pravidelné. Pokud je elektrické zařízení vyhovující, stačí pravidelná revizní kontrola jednou za pět let. U starších rozvodů a zařízení jsou pak stanoveny lhůty kratší, nejčastěji každý rok nebo dva.

ČTĚTE TAKÉ: Zachrání roboti skomírající stavebnictví v Česku? První už nahrazují chybějící zedníky

Důležitou roli hraje i prostředí. Například v mokrém prostředí s extrémní korozní agresivitou je nutné provádět kontroly jednou za 12 měsíců. Na staveništi je povinnost kontroly dokonce jednou za šest měsíců.

V samostatných bytových jednotkách není revize elektroinstalace ze zákona nutná. Je však doporučována.

 • Hromosvody

U hromosvodů platí stejná pravidla jak pro rodinné domy, tak pro ty bytové. První revize se provádí při prvním uvedení do provozu. Následně se pravidelné kontroly odvíjejí od data, kdy byl hromosvod na dům umístěný, a to následovně:

 1. Hromosvody instalované do 1. 2. 2009 mají povinnost revize jednou za pět let.
 2. U hromosvodů instalovaných po 1. 2. 2009 musíte provádět vizuální kontrolu každé dva roky, úplnou revizi jednou za 4 roky.

V případě úderu blesku nebo po celkové rekonstrukci (oprava střechy, zateplení a další zásahy do stavby) je vyžadována mimořádná revize hromosvodu. Revize je nutná také v případě zásahu blesku do objektu.

 • Plynová zařízení

1) Rodinné domy a vlastníci bytů

U plynových zařízení – plynových kotlů, ohřívačů vody (bojlery), sporáků – platí v domácnostech nutnost provést výchozí revizi při prvním uvedení do provozu. Další revize v domácnostech povinné nejsou.

Přesto je vhodné plyn a plynové kotle nechat pravidelně kontrolovat. Přeci jen, zákon nařizuje spotřebiče užívat bezpečně. Většina nových zařízení má pravidelnou kontrolu navíc uvedenou v návodu. Plynové kotle je ve většině případů dobré nechat seřídit a vyčistit jednou za rok. Jinak by vám neplatila záruka a pojišťovna by vám nemusela vyplatit plnění.

2) Bytové domy

Jestliže je v domě zavedený plyn, jsou majitelé nebo společenství vlastníků povinni provádět kontroly plynových zařízení každý rok. Následně je potřeba provést provozní revizi, kterou provádí specializovaný revizní technik, a to každé tři roky.

 • Komíny a spalinové cesty

1) Rodinné domy

U komínů a spalinových cest se rozlišují dvě činnosti: kontrola a čištění. Pro obě jsou pak stanovené povinné lhůty v závislosti na výkonu spotřebiče paliv (kotle nebo kamen) a druhu paliva (pevné, kapalné, plynné). U pevných a kapalných paliv hraje svou roli také topná sezóna, zda jde o celoroční nebo sezónní provoz.

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT: Plynu máme dost, ujistil šéf Pražské plynárenské. Čechům doporučil se přiobléknout a šetřit

U kotlů s výkonem do 50 kW se provádí kontrola jednou za rok. Čištění je nutné provádět u pevných a kapalných paliv třikrát ročně, u plynných jednou za rok, to vše v případě celoročního provozu.

U sezónního provozu jsou lhůty pro čištění u pevných paliv dvakrát ročně a u kapalných i plynných jednou za rok. U vyvložkovaných komínů stačí všechny činnosti sloučit do jedné každoroční procedury.

U kotlů s výkonem nad 50 kW je povinná kontrola i čištění u pevných paliv dvakrát ročně, v ostatních případech jednou za rok. Platí pro všechny provozy – celoroční i sezónní.

Pokud komín nepoužíváte, nemusíte jej nechat kontrolovat, ale musí být jasně označen za nefunkční a chráněn před deštěm.

2) Bytový dům

Kontroly se dělí opět podle typu paliva a příkonu kotle v rozmezí od jednou ročně po jednou za tři roky. U pevných a kapalných paliv s výkonem do 50 kW je nezbytné čistit komín třikrát ročně. Výjimku mají kotle na pevná paliva se sezonním provozem, kde stačí čištění dvakrát ročně.

Revizi smí provádět pouze revizní technik se speciálním oprávněním, kontrolu komína smí provést firma nebo živnostník v oboru kominictví.

Rodinný dům

 • Kotel na tuhá paliva

Revize kotlů na tuhá paliva je ze zákona povinná a musí se provádět každé tři roky. Jedná se o kotle s příkonem od 10 kW do 300 kW a o krbové vložky, které jsou napojeny na radiátory, ústřední vytápění domů a mají tepelný příkon víc než 10 kW.

Bytový dům

 • Výtahy

Společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo má povinnost udržovat výtahy v bezpečném a provozuschopném stavu prostřednictvím servisních odborných firem. Ty provádí předepsané prohlídky a zkoušky. Dle zákona rozlišujeme:

 1. Provozní prohlídky, které se provádí jednou za 14 dní.
 2. Odborné prohlídky, které se provádí jednou za dva až čtyři měsíce podle data uvedení výtahu do provozu.
 3. Odborná zkouška se provádí jednou za tři roky.
 4. Inspekční prohlídka se provádí jednou za šest let.
 • Požární bezpečnost

Majitel bytového domu nebo jiná způsobilá oprávněná osoba musí také jednou ročně zkontrolovat provozuschopnost: hasicích přístrojů, hydrantů, nouzového osvětlení, elektrické požární signalizace, nouzového osvětlení, větrání únikových cest, požárního větrání a zařízení pro odvod kouře a tepla.

Tagy: