4 kroky, které je nutné udělat bezprostředně po nehodě nebo poruše auta na silnici

Výstražný trojúhelník na dálnici

VELKÉ ZPRÁVY: Ročně se stane víc než tisíc sekundárních nehod

Ročně se stane více než tisíc takzvaných sekundárních nehod, tedy havárií, při kterých například projíždějící auto narazí do odstaveného auta. Jak takovým „zbytečným“ nešťastným událostem předejít?

Jedním z nejčastějších důvodů nehod na silnicích je nepozornost řidičů, která stojí za téměř pětinou všech havárií. Část z nich přitom podle České kanceláře pojistitelů tvoří takzvané sekundární autonehody. Tak se odborně označují situace, kdy jedna havárie nastane v důsledku jiné v jejím bezprostředním okolí. Jak je uvedeno v úvodním videu, ročně se stane více než tisíc takových nehod. „Nehody s fatálními následky nemusí vzniknout jen chybou či nepozorností v silničním provozu, ale často bohužel také kvůli nedodržení bezpečnostních postupů při nehodách nebo během dění v jejich blízkosti. Po nehodě jsou účastníci silničního provozu v šoku či afektu, jednají zbrkle, bez rozmyšlení. To pak může přivodit právě sekundární nehody, které mohou být daleko fatálnější,“ říká Tomáš Neřold z BESIPu. Typicky jde o srážku s odstaveným nebo poškozeným vozidlem, ale také hromadné bouračky. Časté jsou podle odborníků také nehody, které způsobí řidiči sledující kolizi aut v protijedoucím pruhu. Ročně při nich zahyne v průměru 23 lidí a dalších 80 je těžce zraněno.

Postup, jak se chovat při kolizi

Podle dopravních expertů je riziko sekundární nehody nejvyšší na dálnicích. Jak ukázal nedávný průzkum ČKP, správný postup při nehodě nebo poruše vozu si v danou chvíli neuvědomí celých 88 procent řidičů. Ideální reakci lze shrnout v následujících čtyřech nejdůležitějších, po sobě jdoucích krocích:

1. Oblečte si reflexní vestu

Ta úplně první věc, kterou je třeba při nehodě nebo poruše auta, která znemožňuje odjet na parkoviště nebo odpočívadlo, udělat, je zvýšit svoji viditelnost. „To znamená, vzít si reflexní vestu, a pokud možno si ji obléknout ještě ve vozidle, dřív než z toho vozidla vystoupím,“ říká výkonný ředitel ČKP Jan Matoušek ve rozhovoru, na který se můžete podívat níže.

2. Umístěte výstražný trojúhelník 50 metrů za auto

Poté je třeba co nejdříve umístit do dostatečné vzdálenosti výstražný trojúhelník. Platí pravidlo 50 metrů za vozidlo. „Umístit ho 3 metry za vozidlo, jak to často vidíme, nedává velký smysl,“ upozorňuje Jan Matoušek.

3. Všichni cestující pryč z místa nehody

Zároveň je třeba dostat všechny lidi z místa nehody. Ti, kteří jsou v autě, tak se musí dostat za krajnici nebo za svodidla. Nesmí se zdržovat u vozidla samotného.

4. Zavolejte odtah/záchranku

A poslední krok je co nejrychleji si zavolat odtah, respektive kontaktovat asistenční službu, která bývá součástí povinného ručení. V případě zranění volejte záchranku.

>> Z Facebooku Zpravodajství FTV Prima: Rozhovor - Sekundární nehody jsou problém

Rady (nejen) na kartičkách pro řidiče

Tyto kroky chce teď řidičům připomínat Česká kancelář pojistitelů v kampani, jejíž součástí jsou nejen spoty v médiích, ale i kartička se základními instrukcemi, co dělat při nehodě či poruše auta v provozu. Kartičky budou distribuovány řidičům při nejrůznějších příležitostech a měly by být ideálně umístěny natrvalo na dostupném místě v autě.

Ivana Kropáčková

Tagy: