Úskalí nových přihlášek: Při výběru školy mohou nastat nečekané problémy. Druhá šance není

Přijímací zkoušky na střední školu

Rozklíčovaná čísla přihlášek na střední školu

Na jednu stranu má zamezit loňskému chaosu, na druhou stranu odpírá dětem možnost si znovu rozmyslet, kde budou studovat. Někteří rodiče přehlédli, že nový Digitální přihlašovací systém (DiPSy) postavil kolem uchazečů nové mantinely. Pokud se dítě dostane na více škol najednou, musí nastoupit podle odevzdaného pořadníku. A pokud se rozhodne, že chce místo první preferované školy spíše na druhou v pořadí, musí se vzdát celého kola a absolvovat přijímací zkoušky znovu. Místo ve třídě se po něm sice uvolní, ale nikoliv pro uchazeče „pod čarou“.

V minulosti si dítě – pokud bylo dostatečně šikovné – mohlo vybrat, na kterou školu nastoupí, pokud bylo přijato na více z nich. Mnohdy se uchazeči například vzdali studia na vyhlášeném gymnáziu, protože se většina jejich kamarádů dostala jinam. Nebo sehrálo roli stěhování.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Přihlašování na střední školy je uzavřeno. Které dny nesmí děti prošvihnout?

„U manžela se čeká, zda ho nakonec přijmou do jiné práce. Školu jsme tam vybrali podle dvou různých lokalit – jako první prioritní jsme zadali tu, která se nachází poblíž jeho současného zaměstnání. Druhá je nedaleko kanceláří potenciálního nového pracoviště v jiném městě. Říkali jsme si, že podle toho, kde nakonec skončí, si dítě vybere danou školu,“ řekla redakci CNN Prima NEWS Jana Slováková, jejíž syn se bude ucházet o místa na osmiletých gymnáziích.

Sama přiznává, že přehlédla naprosto zásadní pravidlo a na jakékoliv změny už je pozdě. O tom, kde její syn nakonec bude studovat, v praxi rozhodne nový digitální systém, který rozřazuje místa úspěšných řešitelů přijímacích zkoušek. Pokud se chlapec dostane na více škol, do kterých podával přihlášku, bude muset nastoupit do své „nejpreferovanější“.

Pro připomenutí – uchazeči mohli do 21. února podávat až tři přihlášky. Pořadí vybraných škol je klíčové, první přihláška je zpravidla ta nejpreferovanější. Upozorňuje na to také web Přihlášky na střední, který provází rodiče a jejich děti novým digitálním systémem a varuje před změnami v procesu.

„Toto pořadí škol je důležité pro určení, na jakou školu či obor budete přijati. Pokud budete nad čarou ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati,“ píše se na webu.

Jinými slovy – pokud se dítě rozhodne, že nechce z nějakého důvodu nastoupit na jím první preferovanou školu, musí se vzdát celého přijímacího kola a zúčastnit se dalšího. I kdyby uchazeč splnil podmínky pro přijetí u všech škol, do kterých se hlásil, musí nastoupit do té, kterou nastavil jako první a prioritní. Pokud se rozhodne nenastoupit, zřekne se tím i výsledku celého kola.

To ale není jediný problém pro některé uchazeče. Ti, kteří skončili pod čarou a doufají, že jim někdo zřeknutím výsledku celého kola uvolní židli ve třídě, mají smůlu. Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Znovuzískanou kapacitu smí škola obsadit až v dalším kole přijímacího řízení. A – jak jsme psali již dříve – na odvolání se už rodiče spolehnout nemohou.

Škola nemusí vypsat druhé kolo

Stránky věnované přihláškám na střední školy upozorňují rovněž na další podstatnou informaci. „Nemáte jistotu, že na vaší ‚druhé‘ škole bude ve druhém kole vypisováno přijímací řízení a že na ní budete přijati,“ zdůrazňuje web pravidla nového systému.

Do druhého kola se mohou hlásit pouze uchazeči, kteří nebyli přijati v prvním kole, vzdali se přijetí, nebo se nikam nehlásili. Ti se ale v druhém kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů. Pro tuto chvíli bude nejlepší počkat na výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Nejdůležitější termíny najdete v našem přehledu zde.

MOHLO VÁM UNIKNOUT: Přijímací zkoušky na střední školy jsou lukrativní byznys. Podívejte se na reportáž níže, jak celý sektor funguje.

Tagy: