VIDEO: Jak se chovat při povodních nebo blackoutu? Děti se učily nasazovat plynové masky

Děti se učily nasazovat plynové masky

Jak se chovat při povodních nebo blackoutu?

VIDEO: Jak se chovat při povodních nebo blackoutu? Děti se učily nasazovat plynové masky

Spolek dobrovolníků na ochranu obyvatelstva uspořádal akci, na které se děti učily, jak se chovat v případě živelných pohrom, jako jsou povodně nebo blackout. Některé z nich si tak poprvé v životě mohly vyzkoušet nasadit plynovou masku nebo respirátor. Navíc se dozvěděly i to, jak poskytnout první pomoc a kam volat v případě nouze.