Restaurace v Číně nabádala zákazníky, aby se před jídlem zvážili