Telata jsou tzv. vedlejším produktem mléčného průmyslu.

Telata jsou tzv. vedlejším produktem mléčného průmyslu.
Zdroj: CIWF