Češi, kteří poslali dary Ukrajině, by mohli mít daňové úlevy. Shodli se na tom poslanci

Z daní by mělo být možné odečíst dary poskytnuté přímo Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamním neziskovým organizacím. Zvýší se i limit pro jednotlivce a firmy pro odpočet hodnoty darů ze základu daně z příjmů. Počítá s tím vládní novela zákona o daních z příjmů, kterou v úterý v úvodním kole podpořila Sněmovna. Jde o další z řady vládních zákonů, které mají pomoci Ukrajině sužované ruskou invazí. Dosud to bylo možné provést jen v případě např. tuzemských neziskových organizací a charit.

Vláda původně navrhla, aby Sněmovna tento zákon schválila ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Tento návrh ale v rozpravě vetovaly opoziční kluby hnutí ANO a SPD, jak jim umožňuje jednací řád.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová řekla, že její klub návrh zákona sice téměř s jistotou podpoří, ale chce ho nejdříve prodebatovat ve sněmovních výborech. Sněmovna pak na návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zkrátila lhůtu pro projednání návrhu ve výborech na 12 dní místo obvyklých 60.

Vyšší limit a úlevy i pro Ukrajince

Od daně bude osvobozen bezúplatný příjem poskytnutý v letošním roce za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Vláda v důvodové zprávě uvádí, že pojem obranné úsilí není definován. Je ale podle ní nutné vycházet z obecného jazykového významu těchto slov, rozumí se jimi cokoliv, co může sloužit k podpoře obranyschopnosti Ukrajiny, včetně zajištění souvisejících potřeb osob, které se na této obranyschopnosti podílejí.

Vládní předloha prodlužuje i pro letošní rok vyšší limit pro odpočet darů na zákonem stanovené účely u fyzických osob. Za roky 2020 a 2021 bylo možné si snížit základ daně o poskytnuté dary až o 30 procent, nově má tento limit platit i pro letošní rok. U právnických osob se bude tato možnost týkat zdaňovacích období ukončených od letošního 1. března do 28. února příštího roku.

Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří nejméně 90 procent zdanitelných příjmů.

Státní úřady, kraje i obce budou moci upustit od správního poplatku za různé úřední úkony. Možnost osvobození od poplatku se má týkat pouze fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na Ukrajině. Vláda podotýká, že nejde o plošné upuštění od výběru všech poplatků, ale pouze u těch, u nichž to při posouzení aktuální situace a nezbytnosti příslušný správní úřad uzná za vhodné.

Tagy: