Povinnou distanční výuku i volby v karanténě projednají poslanci zrychleně

Vláda schválila nové zákony

Vláda schválila novelu školského zákona, která zavádí povinnou distanční výuku. Základní školy na vybavení dostanou celkem 1,3 miliardy korun. Kabinet ANO a ČSSD odsouhlasil také zákon, který umožní v říjnových senátních a krajských volbách hlasovat lidem v karanténě. Kvůli oběma novelám se Sněmovna sejde ve středu, projedná je ve zrychleném režimu a ve stavu legislativní nouze.

Novela školského zákona, kterou posoudí poslanci už ve středu, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Změna zákona je reakcí na epidemii COVID-19, kvůli které byly školy uzavřené od poloviny března –⁠ některé až do června.

Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice. Školy si musejí podle zákona zakotvit podmínky distanční výuky do školních řádů. Upravit v nich mají podle ministerstva i způsoby hodnocení nebo omlouvání z výuky, pokud se jí žák například z důvodu nemoci nemůže zúčastnit.

„Děti, žáci a studenti jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem –⁠ s výjimkou dětí v mateřské škole, pro které není předškolní vzdělávání povinné,“ píše se v materiálu pro jednání vlády. Povinně chodí jeden rok do mateřských škol předškoláci. Na dálku se nemusí vzdělávat ani v jazykových a základních uměleckých školách. „Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání,“ stojí v návrhu.

U dětí, které nemají počítač, tak musí škola podle důvodové zprávy například umožnit, aby si žák učivo a úkoly vyzvedl ve škole nebo aby mu informace byly sděleny telefonicky. Ministerstvo může podle návrhu také určit jiný způsob přijímacích zkoušek nebo ukončování vzdělání. Vzdělávání má být podle návrhu zachováno se stávajícími personálními a materiálními zdroji.

Školy dostanou na nákup počítačů 1,3 miliardy

Celkem 1,3 miliardy korun získají základní školy k přípravě na případné další omezení chodu kvůli epidemii koronaviru. Požadavek ministra školství Roberta Plagy (ANO) schválila vláda. Podle návrhu by každá škola měla dostat 20 tisíc korun na jednoho učitele. Celkem 300 milionů korun už na posílení výuky na dálku schválila Sněmovna, další téměř miliardu má uvolnit ministerstvo financí. Počítače budou muset školy nakoupit do konce prosince.

Ministerstvo bude při výpočtu částek pro jednotlivé školy vycházet z počtu učitelů vykázaného k loňskému 30. září. Peníze mají podle návrhu dostat kraje, které je přerozdělí. Nejpozději během září by se každá škola měla dozvědět, kolik peněz dostane, na začátku října by mělo ministerstvo peníze do regionů poslat. Tak by mělo být podle ministerstva zajištěno, že každá základní škola bude mít k dispozici finanční prostředky na pořízení přenosných zařízení včetně licencí.

Zákon umožní volit lidem v karanténě či izolaci

Vláda schválila i zákon, který umožní lidem v karanténě v říjnových senátních a krajských volbách hlasovat z auta či ve zvláštních okrskových a výjezdových komisích. Normu Sněmovna projedná ve středu 19. srpna, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na formě hlasování z karantény v době koronavirové epidemie se Hamáček dohodl s parlamentními stranami. I tuto předlohu by měla Sněmovna projednat ve stavu legislativní nouze už ve středu.

Novela obsahuje také návrh odměn pro členy speciálních volebních a sčítacích komisí a návrh na plošné zvednutí odměn členům všech komisí o 500 korun. Vytvoření speciálních volebních komisí vyjde podle podkladů pro jednání kabinetu státní pokladnu zhruba na 9,5 milionu korun. Plošné navýšení odměn pro komisaře o 500 korun by mělo podle návrhu zákona stát 56 milionů korun.

Možnost speciálního hlasování se bude podle návrhu speciálního zákona týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienou nebo lékařem. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

První dodávky vakcíny na přelomu roku

Během odpolední tiskové konference po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že se Česko připojí k dalším státům EU ve snaze získat vakcínu britské společnosti AstraZeneca na očkování proti nemoci COVID-19. Do pátku by měla česká vláda přidat podpis ke smlouvě o smlouvě budoucí. Čeká se ale i na další výrobce.

Po zisku vakcíny by mělo být v první vlně proočkováno až 3,5 milionu lidí v Česku. Přednostně by měli být očkováni lidé z rizikových skupin jako například senioři, zdravotníci nebo pracovníci sociálních služeb a integrovaného záchranného systému. První dodávky vakcín by dle Vojtěcha měly dorazit ke konci roku, případně v prvním čtvrtletí 2021.

Tagy: