Západočeské muzeum v Plzni nabízí rozmanitou podívanou: Historické zbraně, šaty i knihy

Největší městská zbrojnice, jedna z nejstarších českých knih, pocházející z 15. století, kterou se bohužel nepodařilo zkompletovat, i široká paleta vějířů a dalších dámských doplňků. Všechny zmíněné historické předměty mají jedno společné: najdete je v Západočeském muzeu v Plzni, které návštěvníky vzdělá i pobaví.

Západočeské muzeum v Plzni je jednou z dominant centra města, která upoutá na první pohled. Z jeho návštěvy si navíc můžete odnést spoustu cenných informací.

Něco pro pány

Naše první kroky při natáčení dalšího dílu pořadu Prima Česko vedly do městské zbrojnice, která je největší svého druhu u nás. „Byla založena v roce 1363 císařem a králem Karlem IV. jako vybavení města pro případ obrany Českého království,“ řekl ředitel Západočeského muzea v Plzni, František Frýda.

Původně byla určena čtyřem stovkám ozbrojenců. I díky tomu se dochovalo poměrně velké množství vybavení, jehož součástí je široké spektrum palných zbraní, mezi nimi i takzvané tarasnice. „Náplň byl střelný prach, koule v ucpávce a přiložením klacíku se dělo odpálilo. Nám se dochovaly pouze hlavně. Tady se ta nábojová komora evidentně roztrhla buď přebytím, množstvím prachu anebo tím, že byla daná malá ucpávka,“ pokračuje ve výkladu František Frýda.

Velkým unikátem je soubor mušket z období třicetileté války i sbírka gotických pušek. Například hákovnic. „Jsou z poloviny 16. století. Jsou vybaveny jednoduchým zápalným mechanismem.“ Ředitel muzea exponáty zná velmi dobře, což záhy opět dokazuje. „Mušketa se liší tím, že se jedná o ruční zbraň. Tedy není to už zbraň určená k zaklesnutí na nějakou střílnu, na nějakou hákovnici. Ten knot se upnul do držáku. A vlastně moderním způsobem, jednoduchým mechanismem.“

Nekompletní kniha z 15. století

A od zbraní k literatuře. Pokud rádi chodíte do knihoven, ta v Západočeském muzeu si vás získá. je jednou z nejstarších českých muzejních knihoven, založena byla ve druhé polovině 19. století. Shromážděno v ní je přes 100 tisíc knih. Jde převážně o uměleckou literaturu odborného zaměření. „Obsahuje celou řadu prvotisků, spoustu rukopisů, výtisků a tak dále. Jsou v ní vůbec první časopisy o fotografii, které vznikly, první časopisy o cyklistice,“ říká Ilja Šedo, vedoucí muzejní knihovny.

Nejvzácnější zdejší kniha pochází z konce 15. století a byla jednou z prvních knih, které byly v Česku vydány. „Knihu daroval sedlák z krajiny Plaské, ale protože není kompletní, tak ho žádali, aby donesl ten zbytek, že mu za každý list dají zlatku, to byla obrovská cena tenkrát. Ale ani on, ani jiný se už později neukázal,“ vypráví dále Ilja Šedo.

Něco pro dámy

Prohlídková trasa vede dále do sálu, kde je nejnovější výstava. Lidé na ní mohou obdivovat předměty, které kdysi byly nedílnou součástí výbavy každé pravé dámy. V sále najdete vějíře luxusní, ale i obyčejnější, tzv. šibřinkové.

V expozici mohou návštěvníci zhlédnout video, na kterém je zachycena výroba vějířů, jde o poměrně sofistikovaný a zdlouhavý proces. A výrobce vějířů v sobě musí skloubit technické a umělecké dovednosti.

Tagy:
kniha muzeum zbraň knihovna Karel IV. Česko vějíř oděv muniční sklad Třicetiletá válka Západočeské muzeum v Plzni František Frýda