PŘEHLEDNĚ: Jak volit do Poslanecké sněmovny. Kroužkování i volby v karanténě

Volební urna

Jak volit do Poslanecké sněmovny

Jak volit v parlamentních volbách? Podzimní volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží, kromě výběru strany ovlivní složení sněmovny také preferenční hlasy. Poradíme vám, jak správně kroužkovat či jak hlasovat mimo své trvalé bydliště i v zahraničí. Existuje také možnost, že průběh voleb do Poslanecké sněmovny v pandemickém roce 2021 ovlivní nařízené karantény či izolace.

Hlasovací lístky a samotná volba

Jak a kdy dostanete volební lístky? O hlasovací lístky se volič nemusí příliš starat. Měl by je obdržet nejpozději jeden den před zahájením voleb do své poštovní schránky. Pokud je z nějakého důvodu neobdrží nebo si je zapomene doma, nic se neděje. Hlasovací lístky si může vyzvednout přímo ve volební místnosti.

Po obdržení úřední obálky od volební komise, u které se prokáže občanským průkazem či pasem, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jedná se o povinnost. Pokud člověk za plentu nevstoupí, volba by mu neměla být umožněna.

Jak upravit hlasovací lístek: preferenční hlasy

Za plentou člověk vloží do obálky, kterou předtím obdržel od komise, jeden hlasovací lístek té politické strany, hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat.

Pokud chcete na kandidátce podpořit konkrétní kandidáty a zvýšit jejich šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, můžete darovat preferenční hlasy až čtyřem kandidátům. Konkrétní jména vyberete tím, že zakroužkujete jejich pořadová čísla. Tuto možnost můžete, ale nemusíte využít. Můžete také udělat méně než čtyři kroužky.

Pokud člověk zakroužkuje více než čtyři kandidáty, nebudou preferenční hlasy platit. Volební hlas však sám o sobě platný zůstane. Neplatné jsou naopak ty hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Pokud je list například pomačkaný nebo natržený, ale jdou z něj vyčíst potřebné údaje, měl by platit. V žádném případě se nesmí stát, že by člověk omylem do obálky vložil více hlasovacích lístků. Nezalepenou obálku nakonec volič hodí před zraky volební komise do urny.

Hlasování do přenosné volební schránky

Ne všichni lidé jsou schopni do volební místnosti dojít. Nejčastěji jsou omezeni svým zdravotním stavem. Pro takové případy však existují přenosné volební schránky. Volič ve dnech voleb může požádat okrskovou volební místnost a ta k němu vyšle dva své členy s přenosnou urnou, úřední obálkou a s hlasovacími lístky. Lidé si mohou možnost hlasovat do přenosné volební schránky zajistit i předem na obecním úřadu.

Volby mimo trvalé bydliště a voličský průkaz

Jak volit mimo místo, kde bydlíte? Pokud nemůžete v danou dobu volit ve svém volebním okrsku, můžete si zařídit voličský průkaz a volit v jakékoliv volební místnosti. Volič si o voličský průkaz může zažádat na svém obecním nebo zastupitelském úřadě již ode dne vyhlášení voleb.

Voličský průkaz je pak vydán nejdříve 15 dnů před zahájením voleb. Voličským průkazem se člověk prokáže u volební komise ve vybraném volebním okrsku. Komise si průkaz vezme a voliče zapíše na zvláštní seznam. Co se týče voleb v zahraničí, platí, že člověk, který je v době voleb například na dovolené, může hlasovat ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky.

Volby v karanténě

Lidé, kteří budou počátkem října v povinné karanténě kvůli koronaviru, budou moci za vymezených podmínek hlasovat ve sněmovních volbách díky speciálnímu zákonu, který byl přijat v létě. Na jeho základě Zeman termíny vyhlásil. Podobně bylo zajištěno hlasování i při loňských senátních a krajských volbách.

Norma počítá stejně jako o loňských podzimních volbách se třemi variantami hlasování lidí v karanténě či izolaci. Jsou jimi drive-in hlasování na speciálně vybavených volebních stanovištích nebo hlasování do přenosných schránek, s nimiž za lidmi v individuální karanténě přijdou speciálně vybavení volební komisaři. Podobnou možnost budou mít i lidé, kteří budou v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb.

Prezident Miloš Zeman v září vyhlásil termíny hlasování v říjnových sněmovních volbách pro lidi v karanténě. Na takzvaných volebních stanovištích budou volit ve středu 6. října. V takzvaných pobytových zařízeních, například v domovech pro seniory, se volby budou konat ve čtvrtek 7. října.

Tagy:
Miloš Zeman karanténa Poslanecká sněmovna volby parlamentní volby Česko Parlament ČR volby 2021 voličský průkaz Poslanecká sněmovna ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky preferenční hlasování