Obraz sv. Klimenta od Antona Haffnera se po 28 letech vrátil na Slovensko.

Obraz sv. Klimenta od Antona Haffnera se po 28 letech vrátil na Slovensko.
Zdroj: CNN Prima NEWS