Kosovský prezident Hashim Thaci

Kosovský prezident Hashim Thaci Zdroj: Wikimedia Commons