Kosovský prezident Hashim Thaci

Kosovský prezident Hashim Thaci
Zdroj: Wikimedia Commons