Moderátor Petr Vágner sportuje rád a často. Loni absolvoval náročný triatlon. (foto: Lenka Bartáková)

Moderátor Petr Vágner sportuje rád a často. Loni absolvoval náročný triatlon. (foto: Lenka Bartáková)