Když mi ukázal břicho, byl to doják.

Když mi ukázal břicho, byl to doják.