PŘEHLEDNĚ: Testování každé pondělí a výjimky v ubytování. Co vše vláda schválila?

Už ve čtvrtek vláda zrušila platnost všech testů coby covidového certifikátu od 22. listopadu. V pátek pak představila další opatření, která v Česku začnou od pondělí platit. Redakce CNN Prima NEWS připravila jejich přehled.

Plošné testování

  • Pravidelné testování na školách

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pátek potvrdil, že od 6. prosince bude na základních a středních školách probíhat každé pondělí screeningové testování. Naváže na již dříve schválené dvě vlny plošného testování 22. a 29. listopadu a probíhat bude za stejných podmínek. Již ve čtvrtek uvedl, že stát pro školy zajistí antigenní testy a očkovaní se testovat nebudou.

  • Pravidelné testování zaměstnanců a OSVČ

Povinnost pravidelného testování se vztahuje i na zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Od 22. listopadu se musí každé pondělí otestovat lidé, kteří nemají očkování nebo neprodělali nemoc před více než 180 dny.

Testování se nebude týkat těch, kteří pracují z domova nebo nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi. „Pokud je tam nějaký kontakt v rámci společné šatny nebo něčeho podobného, samozřejmě otestován (daný člověk) být musí. Ale pokud je to nějaký typ práce třeba v přírodě, kde je ta osoba sama, testování není nutné provést,“ uvedl Vojtěch.

Zaměstnavatel má povinnost testování zajistit. Může jít o samotesty, na jejichž užití bude někdo dohlížet, certifikované antigenní testy nebo testování u poskytovatele zdravotních služeb. Zaměstnanci se mohou prokázat i PCR testem, pokud jej potřebují pro osobní účely. „Zaměstnanci mají povinnost se testu podrobit, musí být zachována sedmidenní perioda,“ zdůraznil Vojtěch.

Pokud se někdo testovat odmítne, musí dodržovat protiepidemická opatření. „Mít respirátor po celou dobu přítomnosti na pracovišti, oddělené stravování, rozestupy či omezení styku s ostatními,“ podotkl ministr s tím, že nedodržení povinnosti testovat se musí zaměstnavatel ohlásit na příslušné krajské hygienické stanici.

  • Testovat se musí i číšníci

Podle Vojtěcha vláda nepřistupovala k opatření podle počtu zaměstnanců na pracovišti. „Chceme, aby se testovali všichni, včetně například číšníků,“ podotkl. Dodal, že ministerstvo dostává podněty, kdy se zákazníci musí testovat či prokazovat certifikátem, ale číšníci nikoliv. „Od pondělí 22. listopadu se i na ně vztahuje povinnost minimálně jedenkrát týdně se otestovat a nosit ochranu dýchacích cest,“ zdůraznil ministr v této souvislosti.

  • Restrikce pro očkované starší 60 let nebudou

Ačkoliv se ve čtvrtek diskutovalo i o možnosti povinného testování na pracovišti pro očkované starší 60 let, vláda k tomuto kroku zatím nepřistoupila. Vojtěch podotkl, že odborníci v tomto případě udělali analýzu a zavedení kroku by nebylo namístě. „Jejich testování není zdůvodnitelné,“ dodal.

Ubytování v hotelech

Další změnou, která začne platit od pondělí 22. listopadu, je nastavení režimu O-N, tedy očkování nebo prodělání nemoci, v ubytování. Zde však vláda schválila několik výjimek.

Neočkovaní lidé na služební cestě, cestující za lékařem nebo v jiném nezbytném případě se budou v ubytovacích službách moci i po zpřísnění opatření prokázat PCR testem. Ubytovat se v hotelech či penzionech za těchto podmínek budou dále od pondělí moci i lidé, kteří odjíždějí za účelem péče o jiného člověka. Opatření se dále nevztahuje na hosty, kteří se ubytovali před nabytím účinnosti nových restrikcí, nejdéle ale na dobu dříve sjednanou.

Výjimku budou mít také děti do 12 let, děti a mladí do 18 let se budou moci prokázat PCR testem, stejně jako například lidé po první dávce očkování nebo druhé, od jejíž aplikace ještě neuplynulo 14 dní.

Podmínku prokázání se dokončeným očkováním nebo proděláním nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech nebudou muset splnit žáci a studenti jedné školy a jejich dozor, pokud bude ubytování poskytnuto výhradně jim. Případně musí provozovatel zajistit oddělení prostor tak, aby žáci a studenti nevyužívali stejné prostory jako ostatní hosté.

Dokončené očkování nebo prodělání nemoci nebudou ubytovací zařízení vyžadovat také u lidí, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, a rovněž u těch, kteří jsou v bytové nouzi a ubytování jim zprostředkoval územní samosprávní celek. I pro ně platí nutnost negativního PCR testu, navíc musejí být ubytování v oddělených budovách.

Návštěvy restaurací a klubů

Ve stravovacích zařízeních, kde kontroly personál provádí u vstupu, nesmí člověka bez příslušných dokladů vpustit do provozovny. Pokud se číšníci na certifikáty dotazují u stolu, nesmějí hosta, který je nemá, obsloužit. V případě stravovacích prostor v obchodních centrech nebo části trhů, kde jsou umístěny stoly, nemusejí kontroly provádět provozovatelé. Neočkovaní mají ale zákaz se na těchto místech občerstvovat.

Nadále bude platit omezení nejvýše šesti lidí u stolu. Hosté musejí být usazeni tak, aby mezi sebou měli odstup alespoň 1,5 metru, což se ale netýká zákazníků u jednoho stolu.

V gastronomických podnicích, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech, diskotékách, hernách a kasinech nesmí být více lidí, než je v provozovně míst k sezení. V případě produkce živé hudby musí být podle opatření vzdálenost pódia od zákazníků nejméně dva metry.

Kadeřnictví, sauny, solné jeskyně

Služeb typu kadeřnictví, manikúra, tetování a dále sauny, wellness nebo solária nebudou moci od pondělí využít až na výjimky lidé neočkovaní proti koronaviru. Přístupné zůstanou pouze očkovaným a lidem, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc COVID-19. Nařízení se nevztahuje na děti do 12 let, děti a mladí do 18 let či rozočkovaní se budou smět prokázat PCR, od jehož odběru neuplynulo více než 72 hodin. Stejná pravidla platí například i pro kosmetická studia, masérské a obdobné regenerační či rekondiční služby, stejně jako veškeré služby, při kterých je porušována integrita kůže. Nařízení se týká i vstupu do solných jeskyní.

Rekreační sport

Negativní test nebude od pondělí stačit ani v tělocvičnách, na kluzištích, na kurtech, bowlingu a kulečníku či v tanečních studiích, posilovnách a fitness centrech. Mládež ve věku 12 až 18 let, lidé se započatým očkováním a ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, budou moci předložit PCR test. Mladší děti, pro které zatím není dostupná vakcína, žádný doklad nepotřebují.

Provozovatelé lyžařských areálů budou muset potvrzení zjišťovat už při prodeji skipasů. Těm, kteří certifikát nedoloží, nesmí jízdenku prodat. Nové opatření vztahující se na nákup skipasů a přepravu na vlecích či lanovkách nezahrnuje výjimku pro školní kolektivy. Povinnost předložit doklad o očkování, prodělané nemoci nebo negativním PCR testu ne starším 72 hodin by tak měla platit i pro žáky ve věku 12 až 18 let, kteří se budou účastnit školních lyžařských výcviků.

Uvnitř lanovek a vleků budou muset cestující dodržovat rozestupy 1,5 metru, pokud nepůjde o členy jedné domácnosti, žáky jedné školy a jejich dozor.

Pravidlo týkající se rozestupů se vztahuje i na skupinové lekce. Obdobné podmínky jako pro vnitřní sportoviště mají platit i pro bazény, wellness zařízení, sauny a solné jeskyně. Splnění podmínek se na sportovištích či v bazénech stejně jako dosud nebude vyžadovat v případě školní tělesné výchovy či školního plavání, pokud se výuky účastní žáci jen jedné školy nebo jsou prostory pro každou školu oddělené.

Profesionální sportovci

Na základě žádosti Národní sportovní agentury vláda schválila vypuštění podmínky O-N pro přípravu a utkání profesionálních sportovců. „Pohlížíme na ně stejně jako na zaměstnance nebo OSVČ, musí se otestovat, ale není nezbytně nutné, aby byli očkovaní nebo po prodělání nemoci,“ uvedl Vojtěch. I zde tak bude možnost, aby se prokazovali testy.

Mimořádný příspěvek v karanténě

Ve čtvrtek vláda schválila návrhy na zavedení mimořádného příspěvku v karanténě, takzvané izolačky. „Zaměstnancům se přiznává mimořádný příspěvek ve výši 370 korun za den po dobu nejdéle 14 dní nařízené karantény,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Dodal, že příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel. Návrh by měl být platný až do června roku 2022.

Krizové ošetřovné

Kromě příspěvku vláda schválila i návrh na zavedení krizového ošetřovného, a to ve výši 80 % základu výdělku. „Opatření bude platné do 28. února 2022 a bude se jednat o 80 % z vyměřovacího základu. Minimální výše je 400 korun za kalendářní den a bude platit po celou dobu karantény,“ uvedl Havlíček.

Práce z domova

Úřady by měly kvůli epidemii co nejvíce využívat práci z domova, řekl v pátek premiér Andrej Babiš. Vládní doporučení podle něj kopíruje stejný dokument, který kabinet podpořil loni v září a v němž se psalo, aby úředníci na pracovišti s výjimkou vlastních uzavřených kanceláří pobývali výhradně se zakrytými dýchacími cestami. Kvůli hrozbě nemoci měly také úřady preferovat elektronický nebo telefonický kontakt a elektronické formuláře před papírovými, na místa určená pro styk s veřejností se doporučovalo nainstalovat přepážku.

Úřady mohou využít částečnou práci z domova či alternativní rozvržení pracovní doby, mají ale dodržet stanovenou týdenní pracovní dobu u jednotlivých zaměstnanců.

Tagy: