Trestní stíhání kancléře prezidenta Vratislava Mynáře pokračuje.
Zdroj: Wikimedia Commons