reklama

PŘEHLEDNĚ: Jak se stát členem volební komise a jak vysoká je finanční odměna

V pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny. Mimo kandidátů a voličů mají důležitou roli i členové volebních komisí. Kromě sčítání hlasů mohou dostat volno v práci a finanční odměnu. Jak se do volební komise dostat a jak vysokou částku můžete získat? Redakce CNN Prima NEWS vám přináší přehled základních povinností.

reklama

Kdo může usednout ve volební komisi

Každý, kdo se chce stát členem volební komise 2021, musí splňovat několik základních podmínek:

 • Podle zákona se musí jednat o občana České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na českém území.
 • trvalý pobyt v tuzemsku.
 • V den složení slibu dosáhl věku 18 let.
 • U zájemce nesmí být překážka výkonu volebního práva (například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody).
 • Členem komise nesmí být člověk, který ve volbách kandiduje.

Registrace: Jak se stát členem volební komise?

Volební (okrsková) komise má mít ze zákona minimálně pět členů. Výjimkou pak je volební okrsek s méně než 300 voliči, kde se může komise skládat jen ze čtyř členů. Zpravidla má však komise více členů. Kandidát se do ní může dostat dvěma způsoby:

 • 1. Nominace politickou stranou

Každá volební strana, hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může starostovi navrhnout jednoho svého člena a jednoho náhradníka do každé okrskové komise.

Pokud se chcete do volební (okrskové) komise přihlásit za některou ze stran, hnutí nebo koalicí, stačí otevřít webové stránky dané strany. Skrze navigaci vyplníte přihlášku, ve které vyplníte osobní a kontaktní údaje. Zároveň si vybíráte, ve kterém volebním okrsku byste chtěli působit jako člen. Pokud je daná pozice obsazená, můžete se zapsat jako náhradník, případně se můžete zapsat jako člen pro jiný volební okrsek.

Přihlášení k volební komisi za danou stranu, koalici či hnutí je obvykle třeba potvrdit v zaslaném e-mailu. Přihlášení za některou z politických stran, které kandidují do Poslanecké sněmovny v roce 2021, vám při sestavování volební komise dává přednost před dobrovolníky z řad občanů, kterými se komise doplňuje.

Politická strana, hnutí či koalice odevzdá starostovi seznam navrhovaných osob nejpozději 30 dní začátkem voleb. U každého člověka musí být uvedeno jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození.

Strana může v rámci dané obce navrhnout i konkrétní okrskovou volební komisi, kam by měli být navržení kandidáti zařazeni. Pokud však tento údaj neuvede, je rozřazení do jednotlivých okrskových volebních komisí na starostovi.

 • 2. Přihlášení na úřadě

Pokud kandidující subjekty nezaplní minimální počet členů v komisích, doplňuje starosta zbylé členy z řad zaměstnanců úřadu nebo z občanů, kteří se na městském či obecním úřadě sami přihlásili jako zájemci. Všichni však musí splňovat výše sepsané podmínky.

Pokud máte zájem o pozici člena volební komise v roce 2021, můžete se registrovat dvěma způsoby. Buď vyplníte elektrický formulář (pokud jej obecní či městský úřad na svých stránkách zveřejní), nebo donesete čitelně vyplněnou přihlášku za člena volební okrskové komise na podatelnu úřadu (měla by být dostupná na stránkách daného města/obce, případně vám bude vydána na místě).

V obou případech vyplňujete jméno, příjmení, místo trvalého bydliště, datum narození a kontakt (e-mail a telefonní číslo). Podání přihlášky vám však nezaručuje, že budete vybrán za člena komise.

Činnost volební komise

Volební komise zodpovídá za organizování průběhu voleb. Dohlíží na jejich řádný průběh a zapisování přicházejících voličů na základě předloženého občanského průkazu nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu České republiky.

Dále musí dbát na pořádek v dané místnosti, ve které členové komise sedí. V neposlední řadě dohlíží na správnost a tajnost hlasování. Po skončení voleb provádí podle pravidel popsaných ve volebním zákoně sčítání volebních výsledků, o kterých na závěr vyhotovuje zápis.

Školení volební komise

Školení pro předsedy a zapisovatele volební komise probíhá ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), který má pro tyto účely připravené instruktážní DVD. Výklad školitele ČSÚ zahrnuje celý průběh voleb až po prohlášení hlasování za ukončené.

Slib a rozdělení komise

Členství ve volební komisi vzniká složením slibu, jehož znění je: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“ Své funkce se člen ujímá ve chvíli, kdy slib vlastnoručně podepíše.

K podpisu slibu dochází na prvním zasedání volební komise, kterou svolává starosta a která se koná několik dní před samotnými volbami. Pozvánku zasílá starosta poštou, stejně tak je zveřejněna na úřední desce. Při této příležitosti se navíc losují předseda (celou komisi vede) a místopředseda komise.

Členem komise (pouze však s hlasem poradním) je i zapisovatel. Tím se může stát pouze občan České republiky. Řídí losování, pořizuje zápisy z jednání komise a při hlasování se nezapočítává do počtu členů volební komise. Skládá však slib stejně jako ostatní.

Finanční odměna a její výše

Členství ve volební komisi v roce 2021 může být pro mnohé zajímavou brigádou. Práce členů je totiž jednorázově finančně ohodnocena. Aktuální základní odměna členů podle jejich funkce je následující:

 • Předseda volební komise: 2 200 korun
 • Místopředseda volební komise: 2 100 korun
 • Zapisovatel: 2 100 korun
 • Člen komise: 1 800 korun

Konečná výše odměny se však může navýšit, a to ve dvou případech. Pokud se jedná o vícekolové volby, předseda, místopředseda a zapisovatel obdrží příplatek 1 000 korun, ostatní členy pak čeká příplatek 700 korun.

Druhým případem je pak souběžné konání voleb různého typu, jako tomu bylo například v říjnu 2020, kdy se konaly senátní a krajské volby. Odměna členů komise se pak navýší o dalších 400 korun. Tato částka je pro všechny bez ohledu na jejich funkci stejná. Konečná částka je členům komise vyplacena do 30 dnů od ukončení její činnosti. Ta je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

V případě, kdy se člen neúčastní všech jednání volební komise, obecní úřad mu celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních.

Volno v práci a náhrady mzdy

Člen volební komise, který je zaměstnancem, má podle zákona nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. V praxi to tedy znamená, že ve volební den má právo na volno a k odměně pro člena volební komise dostane i svoji mzdu. Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytne volno a náhradu mzdy, se následně může obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci.

Členové komise, kteří nejsou zaměstnanci, ale pracují jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), mají kromě odměny pro členy komise také nárok na náhradu ušlého výdělku. Výše je určena 43 korunami za hodinu, maximálně pak 340 korunami za den. Nárok na náhradu uplatní OSVČ u obecního úřadu, svou výdělečnou činnost však musí prokázat, například výpisem ze živnostenského rejstříku.

Daňové přiznání

Odměna, kterou členové komise v roce 2021 obdrží, se posuzuje jako příjem ze závislé činnosti. Fakt, zda bude podléhat zálohové či srážkové dani, záleží na výši příjmu a na tom, zda zaměstnanec učiní daňové prohlášení. Odměny členů volební komise však nepodléhají odvodu zdravotního pojištění.

Z odměn členů volební komise se pojistné na sociální zabezpečení odvádí za podmínky, že  v jednom měsíci dosáhne alespoň rozhodného příjmu tři tisíce korun anebo tohoto rozhodného příjmu dosáhne součet příjmů, pokud člen u zaměstnavatele vykonává více činností malého rozsahu.

Tagy:

Hlavní zprávy

Východ mají Češi rádi čím dál méně. Cítí se ohroženi Ruskem i Čínou, tvrdí politici
Volby 2021

Východ mají Češi rádi čím dál méně. Cítí se ohroženi Ruskem i Čínou, tvrdí politici

Výsledek exkluzivního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS odhalil, že by se Češi raději orientovali na Západ. Počet těch, kteří se přikláněli k Východu, přitom za rok klesl na polovinu. Podle politiků Martina Kupky (ODS) a Lea Luzara (KSČM) za tím stojí pocit ohrožení. „Lidé si nyní uvědomují reálné hrozby, které přicházejí z Ruské federace, Východu nebo Číny. Nepochybně tomu pomohla i kauza Vrbětice,“ myslí si Kupka.

Vláda plánuje další rozvolnění opatření. Schválit by ho mohla už v pondělí

Vláda má v pondělí projednat další rozvolnění opatření, která přijala kvůli šíření covidu. Týkat by se měla zejména žáků a studentů, kteří by se nejspíš nově nemuseli kvůli školám v přírodě, návštěvě zoo, zájmových kroužků či divadla prokazovat bezinfekčností, pokud budou z jedné třídy nebo z neměnného kolektivu. Uvedl to dnes web Seznam Zprávy. Podle něj to vyplývá z návrhu mimořádného nařízení, který má k dispozici.

Babiš, Fiala i Rakušan. Osm politických lídrů se utká v superdebatě Česko hledá premiéra

Necelé dva týdny před sněmovními volbami se na CNN Prima NEWS uskuteční velká superdebata s lídry nejsilnějších českých stran či koalic. Nebudou tak chybět premiér Andrej Babiš (ANO), Petr Fiala (koalice Spolu) nebo Vít Rakušan (koalice Piráti a Starostové). Sledujte v neděli 26. září od 20:00 první díl speciálního vysílání s názvem Česko hledá premiéra.

reklama

Domácí zpravodajství

Zdechovský: Kauza Turów je o aroganci Polska. Léta byli agresivní, teď musí jednat

Spor mezi Českem a Polskem kvůli dolu Turów graduje. Kauza se už promítla i do vztahu občanů obou zemí na hranicích. „Vztahy Poláků a Čechů jsou výborné, ale tato kauza je o aroganci polské strany. Říkali, že to vyřeší, to se nestalo. Dnes bychom měli tlačit na to se dohodnout, lidé chtějí jen vodu,“ řekl v pořadu 360° europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Horká fáze předvolebního vysílání: CNN Prima NEWS uvádí nové pořady i superdebaty s diváky

CNN Prima NEWS startuje horkou fázi předvolebního vysílání a uvádí celou řadu nových pořadů a formátů, jejichž společným tématem jsou blížící se volby do Poslanecké sněmovny. Od 30. srpna nabízí každý všední den speciální volební blok, dále mimořádná vydání pořadu 360° s diváky ve studiu, dvě superdebaty s lídry stran a v neposlední řadě moderní volební studio v den voleb samotných.

reklama