Volební program Spolu: Nezvyšovat daně, 250 kilometrů dálnic i zásluhové důchody

Ztrácíte se ve volebních programech stran? Zajímá vás, která z nich vám plánuje zvýšit daně, která naopak přidat na rodičovské nebo důchodech a jak se vypořádá s další případnou vlnou koronaviru? Položili jsme politikům 40 vašich nejčastějších dotazů a přehledně poskládali jejich odpovědi. V průběhu posledního měsíce před volbami 2021 se tak můžete těšit na to nejdůležitější z programů hlavních stran, které bojují o vaši přízeň a pravidelně figurují ve volebních průzkumech. Právě teď je na řadě koalice Spolu – ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

1. Školství

Jaká je vaše vize školství v Česku. Mělo by se něco podle vás změnit? Pokud ano, co?

 • Hledání nadaných žáků

Technologie přinesly revoluci, dnešní žáci využívají technologie odmalička, jsou adaptabilnější, otevřenější změnám a novým přístupům, ale vyžadují individuální pozornost, aby se naučili kriticky vyhodnocovat informace. Budoucnost naší země je přímo závislá na celospolečenském postavení vzdělávání a na jeho kvalitě od školek po celoživotní učení. Česko si nemůže dovolit ztrácet talenty v rámci vzdělávacího systému. Proto se musíme soustředit na hledání nadaných žáků a podporovat je.

Známky, nebo slovní hodnocení?

 • Známky i slovní hodnocení

Základním hodnocením mají zůstat standardní známky. Je ale důležité vedle standardního hodnocení známkami klást důraz na formativní hodnocení – sebehodnocení, portfoliové hodnocení a využívání digitálních technologií. Slovní hodnocení v tomto smyslu musí být motivační a zdůvodněné.

Chybí sestry, lékaři, truhláři, klempíři atd. Jak motivovat ke studiu těchto oborů?

 • Propojení středního a univerzitního vzdělání

Pokud jde o zdravotní sestry, je jedním z modelů pro řešení propojení středního vzdělávání s bakalářskými programy. Obecně ale chceme podpořit odborné vzdělávání na středních odborných školách a středních odborných učilištích a nastavit jasný model spolupráce škol s výrobní sférou. Prvky duálního systému vzdělávání je třeba plošně ukotvit v legislativě.

Zpoplatnili byste studium na vysoké škole?

 • Ne

Ne, prozatím jsme přesvědčení, že současný systém podílu studentů na vzdělávání je funkční a není třeba ho měnit.

2. Zdravotnictví

Co je podle vás největším problémem českého zdravotnictví a jak ho řešit?

 • Kvalita péče musí být možnost individuálně si připlatit

Problém je financování péče, což musí být dlouhodobě předvídatelné vždy na další kalendářní rok. Nemusíme ve zdravotnictví dělat revoluci, ale musíme se snažit o kultivaci systému a posilování kvality péče. Nestačí, aby byla péče pouze dostupná, ale musí být také kvalitní. Tuto snahu podpoří i možnost individuálních pojistných plánů či připojištění na výkony, které dnes nejsou hrazené. Faktem ale je, že kvalita zdravotní péče je v ČR vysoká a síť lůžkových zdravotnických zařízení, přímo řízených nemocnic včetně fakultních, je hustá.

Kvalita zdravotní péče musí být pro pojišťovny a poskytovatele stejnou prioritou jako dostupnost. Pojišťovny si pak musí uvědomit, že právě ony mají zásadní roli v tom, aby nasmlouvaly pro své klienty, tedy občany ČR, u poskytovatelů kvalitní a dostupnou péči. Naprostou katastrofou je personální devastace ministerstva zdravotnictví, kterou způsobila personální politika premiéra Babiše.

Je správné, že je zdravotnictví z velké míry hrazené státem? Nemělo by projít zásadní transformací a privatizací?

 • Zdravotnictví není hrazené státem

Zdravotnictví hrazené státem prakticky vůbec není. Zdravotnictví je hrazené ze zdravotního pojištění, anebo z přímých plateb občanů (stomatologie, plastická chirurgie). Stát platí za tzv. státní pojištěnce, tady za ty, kteří nemají příjem. Úhrada za státní pojištěnce se postupně navyšuje a my jsme připravili návrh zákona na její systematickou valorizaci provázanou s ekonomikou státu. Doufáme, že po volbách se nám toto podaří prosadit.

Dodnes mnohdy chybí individuální přístup v porodnictví. Je podle vás třeba budovat porodní domy, které budou více připomínat domácí prostředí a méně nemocnice? Z čeho byste to zaplatili?

 • Musí se vyřešit odpovědnost za komplikace

Toto je jedna z věcí, která by mohla být součástí připojištění či individuálního pojištění. Část žen by jistě porod v tzv. porodním domě uvítala. S tím ale souvisí i nutnost legislativních změn včetně tzv. definice odpovědnosti za komplikace.

Lidé mnohdy čekají dlouhé měsíce na operace. Co byste s tím udělali?

 • Zasáhnout musí pojišťovny

Dotaz by ale měl směřovat k pojišťovnám. Co udělají pojišťovny proto, aby svým klientům zajistili zkrácení termínů plánovaných operací? COVID-19 ukázal v plné nahotě to, že musíme být připraveni na situaci, kdy systém nebude stíhat. Proto bylo potřeba začít léčit všechny ostatní „běžné“ nemocné a spustit opět preventivní programy. Opakovaně jsem na zdravotním výboru žádal, aby ministerstvo prostřednictvím svých zástupců ve správních a dozorčích radách pojišťoven nebo přímo v legislativním oddělení garantovalo nemocnicím, že pokud se pokusí dohnat ztrátu výkonů, tyto výkony budou plně hrazené. To se mi nepovedlo.

Jak byste nalákali mladé ženy i muže, aby se stali zdravotními sestřičkami nebo bratry? Přemýšlíte o nějakých benefitech?

 • Část studia by měl hradit stát

Rozhodně hodláme podpořit finančně přijímání studentů nelékařských oborů na vysoké školy, ale i na střední školy. Školy by měly být finančně stimulované, aby přijímaly více studentů do těchto oborů. Kritická je situace v případě zubařů, kde je studium obrovsky podfinancované. Stát by si měl promyslet, které odborníky potřebuje, aby mu je vysoké a střední školy vychovaly. Část vzdělávání by měla být hrazena ze státního rozpočtu tak, aby peníze šly za studentem v přípravě.

3. Doprava

Zrušili byste slevy ve vlacích a autobusech pro seniory a studenty, které zavedlo hnutí ANO?

 • Ještě uvidíme

Zmíněné slevy byly zavedeny bez řádného posouzení jejich dopadu. Nelze posoudit míru splnění jejich účelu, natož efektivity. Nutno říci, že se jedná o zcela nesystémové opatření, provedené nikoli na základě manažerského, ale čistě politického rozhodnutí. Toto opatření bude bezesporu podrobeno revizi.

Za poslední roky se v Česku stalo několik tragických nehod na železnici. Kde vidíte chybu a jak konkrétně byste zvýšili bezpečnost?

 • Chybí systém na okamžité zastavení vlaku

Bezpečnost na železnici musí chránit systémové zabezpečení, jehož úkolem je eliminovat chybu lidského faktoru. I přesto, že Česká republika má jednu z nejhustších sítí, je systémem ETCS (systém, který umí v případě selhání lidského faktoru neprodleně zastavit vlak) vybaveno pouze necelých 600 km železnice.

Kolik kilometrů dálnic byste za 4 roky zvládli postavit?

 • 250 kilometrů nových silnic

Investice do dopravní infrastruktury považujeme za jeden ze zásadních pilířů rozvoje ekonomiky a také zvýšení komfortu všech, kteří naše dálnice a cesty využívají. Chceme být ambiciózní a plánujeme výstavbu až 250 km opravdu nových (nikoli jen rekonstruovaných) úseků dálnic a silnic.

Změnil byste systém financování staveb a údržby silnic a dálnic? Jak?

 • Peníze z daní přímo na dopravu

Jsme přesvědčeni, že je smysluplné zachovat systém financování prostřednictvím SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), který prokázal svou účelnost. Oblast, ve které by mělo dojít k určitému vývoji, je zavedení principu, kdy budou finanční prostředky, které doprava generuje, více navázány a vráceny zpět do údržby a rozvoje dopravní infrastruktury (např. ze spotřební daně z minerálních olejů se vrací do silniční infrastruktury pouze 20 %).

6. Zvažujete rozšíření mýta? Pokud ano, kde? Snížil byste v takovém případě spotřební daně u pohonných hmot?

 • Ano

Zachováme vícesložkové mýto pro automobily nad 3,5 t s kontrolou průjezdu kamionů po legálních trasách. Rozšíření mýta je dáno společnými parametry Evropské komise. Rozšíření je logické na dostavované síti dálnic a vybraných částech silnic I. třídy. Změna spotřební daně není nutná. Systém mýta má krom primárního účelu zajištění zdrojů pro výstavbu a provoz silniční sítě také účel regulační.

Které dopravní stavby budou za vaší vlády prioritou a jak docílíte toho, aby se postavily?

 • Dokončení plánovaného rozsahu dálnic páteřní infrastruktury státu, zejména D1, D3, D8, D11, D35, D43, D52 a D55.
 • Zkapacitnění D1 na šestipruh u Brna (DomašovVyškov).
 • Dokončení Pražského okruhu, realizaci stavby 511 a stabilizaci staveb 519 a 520 v diskusi s dotčenými samosprávami.
 • Realizaci obchvatů měst na páteřních komunikacích (především VMO Brno, Českých Budějovic, Hradce Králové, Havlíčkova Brodu, Znojma, Kladna).

4. Bydlení

V Česku je problém s bydlením. Pro většinu Čechů je velmi drahé. Co v rámci krize bydlení považujete za vůbec největší problém a jak ho budete řešit?

Problémem jsou vysoké ceny jak vlastního bydlení, tak nájmů. Přichystali jsme soubor konkrétních opatření. Chceme výrazně zlepšit podmínky pro výstavbu nájemního a družstevního bydlení. Výrazně větší podporu nasměrujeme do investic měst a obcí do přestavby brownfieldu na byty.

Formou architektonických soutěží pořídíme kvalitní projekty typových bytových domů, které městům a obcím výrazně zkrátí nejnáročnější část přípravy staveb. Dalším nástrojem pro zajištění dostupného bydlení je větší motivace pro výstavbu soukromých nájemních bytů formou zkrácení odpisové lhůty. A další konkrétní krok představuje zvýhodnění hypoték pro první bydlení a cenová mapa nájemního bydlení pro nastavení transparentních podmínek. A konečně pro podporu obnovy bytového fondu a individuálních investic snížíme DPH na pořízení či rekonstrukci standardních bytů.

Souhlasíte se zavedením vyšších daní pro majitele, kteří mají více bytů?

 • V žádném případě

Odmítáme jakékoliv tresty za úspěch. Podobné nesmysly jen rozdělují společnost.

Souhlasíte se stavbou prefabrikovaných bytů, jak navrhuje premiér Andrej Babiš?

 • Máme lepší řešení

Byl by to (Babišův návrh) návrat do reálného socialismu. Chceme zajistit projekty kvalitních typových bytových domů, ze kterých by si mohly města, obce i družstva vybírat. To významně zkrátí dobu přípravy a odstraní jeden z nejpalčivějších problémů ČR – nekonečně dlouhou přípravu.

Zakázali byste služby typu Airbnb?

 • Ne

Ale chceme, aby podmínky pro různé poskytovatele ubytování byly podobné a nebyly mezi nimi propastné rozdíly. A cestu vidíme zejména v tom, že snížíme byrokratický tlak nejrůznějších povinností pro poskytovatele tradičního hotelového a penzionového ubytování.

Bydlet ve vlastním nemůže často ani „střední třída“. Jak byste podpořili pracující mladé lidi, kteří třeba odloží založení rodiny, protože nemají pořádné bydlení?

 • Zvýhodnění hypoték

Na ně míří zejména zvýhodnění hypoték pro první bydlení, které bude spočívat ve snížení povinného spoluvlastnického podílu z 20 % na 10 % a v bonusech na dítě.

5. Důchody

Souhlasíte s návrhem důchodové reformy rozdělené na minimální důchod pro všechny, zásluhovou část podle odpracovaných let a odvedených peněz + výchovný a spořící pilíř? Pokud ano, proč jste to za poslední rok neschválili? Pokud ne, jaké je vaše řešení?

 • Vláda žádnou reformu nepřipravila

Současná vláda především žádnou skutečnou důchodovou reformu nepřipravila, i když už ji slibuje osm let. Je to její největší dluh občanům. My předložíme vlastní důchodovou reformu, jejímž základem bude zaručený důchod navázaný na průměrnou mzdu.

Důchodový účet oddělíme od státního rozpočtu. V penzijním systému odstraníme nespravedlnosti, například tím, že se do důchodu budou promítat jak odvody, tak počet dětí. Umožníme dobrovolný společný vyměřovací základ manželů i platbu procenta z odvodů na penzi přímo vlastním (pra)rodičům. Bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně a zvýšíme nedůstojné vdovské důchody. Zefektivnit musíme i soukromé penzijní spoření, rozšíříme jej o možnosti, které se v zahraničí osvědčily, jako je například účet dlouhodobých investic. Chceme dát lidem větší volnost v rozhodování, kdy odejdou do důchodu, ale odměníme ty, kteří chtějí pracovat dál.

Vláda každý rok přidávala důchodcům nad rámec zákonné valorizace. Dělali byste to také?

 • Ne

Po provedení důchodové reformy nevidím důvod k takovému přidávání, které je nedůstojné i pro ty, kteří důchod pobírají.

Byli byste pro to, aby se důchody zvedaly těm seniorům, kteří pobírají nejmenší důchody?

 • Klíčová je zásluhovost

Součástí reformy musí být odstranění nespravedlností, které nyní v důchodovém systému jsou – a například vdovské důchody jsou dnes nedůstojné, ty chceme určitě zvýšit. Nicméně zásluhovost je klíčový parametr a nechceme jej oslabovat, naopak. Pokud někdo platil více během své pracovní kariéry, měl by mít i vyšší důchod.

6. Daně a finance

Zvedli byste některé daně? Které?

 • Ne

Zavedli byste nějaké nové daně? Třeba znovu daň z nabytí nemovitosti?

 • Ne a ne

Myslíte si, že lidé za své odvedené daně dostávají služby v adekvátní kvalitě (školství, zdravotnictví, úřady, dálnice, železnice)?

 • Ne

I z tohoto důvodu jsou důležitým bodem našeho programu investice do infrastruktury, digitalizace státní správy a snížení počtu státních úředníků.

V Česku je jedno z největších zdanění práce. Snížili byste daně lidem?

 • Ano

Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body, také snížíme odvody za částečné úvazky.

Jste pro danění internetových gigantů – Google, Facebook atd.? Pokud ano, jak přesně si to představujete?

 • Ano

Narovnání podmínek mezi českými společnostmi a těmito nadnárodními giganty je namístě. Určitě však nemůžeme souhlasit se 7 % ani 5 %, které navrhuje vláda Andreje Babiše. Preferujeme dohodu v rámci OECD nebo alespoň EU.

Zavedli byste daňové prázdniny? Pro koho by měly být a jak dlouhé by měly být? A jak konkrétně by se to promítlo v placení daní?

 • Ano

Pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí.

Považujete za nutné snížit deficit státního rozpočtu ve srovnání s poledními roky? Jaká úroveň je pro vás přijatelná a jak jí chcete dosáhnout?

 • Ano

Uděláme všechno pro to, aby schodek do konce volebního období klesl na 1,5 % HDP.

7. Mateřství a rodičovství

Stačí rodičovský příspěvek 300 tisíc korun?

 • Ne

Jsme pro, aby byl pro pracující rodiče příspěvek vyšší, konkrétně alespoň ve výši minimální mzdy.

ČSSD navrhuje porodné 15 tisíc pro všechny. Dnes činí 13 tisíc korun a jen pro lidi s nízkými příjmy. Co na tento návrh ČSSD říkáte? Má na to státní kasa?

 • Záleží na počtu dětí

Jsem pro porodné pro všechny, ale mělo by být odstupňováno podle počtu dětí a také s ohledem na pracující rodiče. Ti odevzdávají daně do kasy státu a vychovávají budoucí daňové poplatníky, dávají dětem vzor, že pracovat je samozřejmost, a proto by měli být více podporováni.

Nechali byste povinný předškolní rok vzdělávání?

 • Ano

Řada politických stran volá po možnosti zkrácených úvazků. Jak by to fungovalo? A kam by rodiče dali děti, když by si nemohli dovolit chůvu?

 • Za zkrácené úvazky nižší daně

Stát má podpořit zaměstnavatele, aby nabízeli zkrácené úvazky, za to budou platit nižší daně. A co se týká umisťování dětí těchto pracujících rodičů, stát by to měl řešit podporou firemních školek.

Jaký je váš recept na lepší skloubení práce a rodičovství?

 • Bydlete opět s rodiči

Návrat k vícegeneračnímu soužití, dřívější odchod do důchodu pro maminky, které vychovaly děti,  aby mohly pomoci mladým s hlídáním dětí.

8. EET

Co se stane s elektronickou evidencí tržeb, pokud se dostanete do vlády?

 • Zrušíme ji

9. Covid

Jak moc a jakými kroky má vláda zasahovat do pravomocí soukromých firem v souvislosti s covidem?

 • Jen v nejnutnější nouzi

Takové zásahy může vláda provádět jen v případě nejnutnější nouze. Musí být předem jasně definované, předvídatelné a srozumitelné cíle těchto zásahů. Tedy vše musí probíhat podle jasného a transparentního scénáře, který vychází z konsenzuálního stanoviska odborníků a nevychází z toho, co si vymyslí premiér země, když se probudí a poradí s marketéry. My jsme například navrhovali odškodňovací zákon, který firmám nahrazoval část fixních nákladů, tedy nájmů. Vláda byla proti. Za samozřejmé pokládáme, že jsou všechna pravidla a kompenzační programy spravedlivé, nikoliv ušité na míru pouze několika vyvoleným.

Jak dlouho budeme covid považovat za speciální nemoc? Neměli bychom se postupně vrátit k tomu, že je to normální nemoc jako každá jiná a každý si musí sám zvážit, jak se k ní postaví? Na chřipku se lidé také očkují podle svého vlastního uvážení.

 • Dokud WHO nezruší pandemii

Bude to trvat nejméně do té doby, dokud WHO nezruší pandemii. Česká republika a její občané nežijí v bublině. Jedna z cest, jak ze všeho ven, je dosáhnout toho, aby byli občané chráněni protilátkami. Toho lze dosáhnout očkováním nebo proděláním onemocnění. Bohužel náš premiér volil cestu chaotického promořování a při tom obětoval životy více než 30 tisíc našich spoluobčanů a málem zlikvidoval naše zdravotnictví. Protilátky by mělo mít alespoň 80–90 % populace.

10. Životní prostředí

Jak byste motivovali lidi k třídění odpadů či nevyhazování odpadků do přírody?

 • Třídit umíme, musíme umět recyklovat

Co se týče třídění odpadu, patří Česká republika k evropské špičce. Vždyť jen za poslední rok vytřídil každý obyvatel ČR v průměru 67 kilogramů. Problém tak není v samotném třídění jako v tom, co se s odpadem děje posléze. Česko se svými 178 skládkami se bohužel řadí na špici i v této statistice. Když už dokážeme perfektně třídit, musíme také umět recyklovat, případně odpady materiálově a energeticky využívat. Lidem by také pomohlo, kdyby všechna sběrná střediska odpadů byla zdarma pro všechny občany.

Spousta věcí se zbytečně balí do plastů. Snažili byste se to změnit?

 • Konec plastových obalů

Spousta lidí již nakupuje bezobalově a spousta firem vidí v omezování obalů i marketingovou výhodu. Velkým problémem jsou ale také reklamní letáky, v tomto bychom chtěli legislativu změnit, aby se i výrobce letáku hned finančně podílel na jeho pozdější likvidaci.

11. Dotace

Je potřeba tolik dotačních titulů? Proč se třeba obcím nedá více peněz, o kterých si samy rozhodnou, na co je dají?

 • Ne

Dotačních titulů je jednoznačně zbytečně moc.

Na co by dotace měly být a na co ne?

 • Pro obce a města

Jednoznačně by neměly být dotovány velké korporace a molochy nebo pseudoinovativní linky na toastový chleba. Naopak je na místě navýšit podporu výstavby vodohospodářských staveb pro malá města a obce.

Na co by měly být státní dotace a na co evropské?

Státních titulů by mělo být co nejméně a zejména v oblasti, kde není možné využít evropské peníze. Celkově je třeba efektivně zapojit evropské peníze, kterých v následujících čtyřech letech do ČR dorazí až 480 mld. Kč.

Tagy: