Testované informační značení. Při 130km rychlosti by každý řidič dodržující bezpečný rozestup měl před sebou vždy vidět dvě takovéto šipky. Zdroj: CNN Prima NEWS