Pronájem nebo výběr z životní pojistky. Víme, kdy musíte podat daňové přiznání, i když nepodnikáte

I podnikatelé musejí spolu s příjmy ze své samostatné výdělečné činnosti přiznat příjmy, které jim plynou z běžného občanského života...

Zaměstnanci, kteří nemají jiný příjem než výplatu, daňové přiznání (ve většině případů) řešit nemusí. Vše za ně vyřídí zaměstnavatel. Pokud vám ale kromě mzdy přijdou na účet další peníze, může se jednat o příjem, který byste měli zdanit. Záleží na okolnostech a původu peněz. Také podnikatelé musejí zahrnout i některé jiné příjmy, než z podnikání, do svého přiznání.

Příležitostný příjem nad 30 tisíc

Daňové přiznání je třeba podat v případě, že jste i jako zaměstnanec, student, důchodce či matka na rodičovské dovolené měli v loňském roce příležitostný příjem vyšší než 30 tisíc korun. Do příležitostného příjmů patří například prodej ovoce či zeleniny z vlastní zahrádky, příležitostný pronájem movitých věcí (sekačka na trávu), zemědělská výroba či příjem včelařů (přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 korun na jedno včelstvo). Jedná se o občasné činnosti, na které nemáte živnost a neděláte je soustavně za účelem zisku.

Prodej domu či bytu (za určitých podmínek)

Ačkoliv při prodeji nemovitostí se v současné době většina původních majitelů dani z příjmů vyhne, může se stát, že ji přesto bude třeba zaplatit. Obecně tento příjem dani podléhá, existují ale určité podmínky, které ho osvobozují. Kdy ale osvobození neplatí? Například pokud jste v loňském roce prodali nemovitost, kterou jste koupili před méně než pěti lety a nebo jste v ní nebydleli ani dva roky. (Může se jednat například o investiční byt.) Nicméně pokud jde o dobu trvání bydliště, v případě, že byste penězi z prodeje dané nemovitosti uspokojili svoji bytovou potřebu, od daně bude tento příjem nakonec osvobozen, i kdybyste v daném bytě nebydleli nikdy. Od příjmů je také osvobozen prodej nemovitosti, kterou jste získali darem či dědictvím (pokud ji předchozí majitel vlastnil alespoň pět let).

Příjmy z pronájmu

Pokud soustavně pronajímáte byt či movité věci, nemáte povinnost se při začátku činnosti registrovat na finančním úřadu, musíte ale poté získané nájemné zdanit. Pouze příležitostný pronájem movité věci, z něhož jste nezískali ani třicet tisíc korun za rok, dani nepodléhá. Stejné to je i pokud jste jako zaměstnanci neměli tyto příjmy vyšší než šest tisíc ročně (viz níže). A jste-li důchodce, student či matka na rodičovské, vaše roční příjmy z pronájmu nepřevýšily patnáct tisíc korun a nemáte žádné jiné zdanitelné příjmy, také daň v tomto případě řešit nemusíte.

Pronajímáte nemovitost v době manželství? Příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňují jen u jednoho z manželů, a to i v případě, že plynou z více pronajatých nemovitých nebo movitých věcí (např. dům, byt, chata, garáž, pozemek).

Prodej dřeva z vlastního lesa

Pokud jste prodali dřevo z vlastního lesa, aniž byste podnikali v zemědělství, podléhá tento příjem dani z příjmů. Jedná se o příjem ze zemědělské výroby. Ovšem povinnost se vás týká pouze v případě, pokud jste za prodej obdrželi víc než 30 tisíc korun. Navíc můžete na tento příjem uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % z příjmů. Nejvýše však lze tyto výdaje uplatnit do částky 1 600 000 korun za předpokladu, že neuplatňujete slevu na manžela a/nebo daňové zvýhodnění na děti. V opačném případě je maximální částka poloviční, tj. 800 000 korun.

Odškodnění od pojišťovny

Měli jste loni úraz a pojišťovna vám proplatila náhradu za ušlý zisk po dobu pracovní neschopnosti? Tento příjem byste měli zdanit. Je pravděpodobné, že jste i za tímto účelem dostali od pojišťovny potřebné potvrzení se zdanitelnou výší příjmu, které byste měli dodat na finanční úřad jako přílohu daňového přiznání. (Bolestné a například náklady spojené s léčbou, plnění v rámci cestovního pojištění, pojištění odpovědnosti a podobně, se ale nedaní.)

Výběr u životního pojištění (mimořádný, odbytné)

Máte-li sjednané životní pojištění a uplatňovali jste do roku 2015 daňové výhody s tím, že jste při legislativních změnách preferovali mimořádný výběr do budoucna (šlo zvolit pouze jednu z možností), a ten jste loni provedli, je třeba dodanit to, o co jste si během let daň z příjmů snížili, a také případné příspěvky zaměstnavatele od daně osvobozené. Tedy za předpokladu, že vám ještě nebylo 60 let (což je zákonná lhůta, po níž není nutné mimořádné výběry dodaňovat).

Stejně tak jste povinni podat daňové přiznání, pokud jste loni smlouvu ukončili (a získali odbytné) a v předchozích 10 letech uplatňovali snižování daňového základu. Podle zákona o daních z příjmů se jedná o ostatní příjmy.

Výhry v soutěžích nad 10 tisíc korun

Vyhráli jste loni v nějaké spotřebitelské soutěži či ve sportovním klání a získali cenu? Měli byste příjem zdanit. Ovšem jen pokud částka výhry přesáhla 10 tisíc korun (nižší příjmy se v této oblasti nedaní). Osvobozeny jsou ale naopak jakékoliv výhry v loteriích, sázkách a hazardu. Ale pozor, jen pokud organizátor akce získal povolení provozovat svou činnost na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. V případě výher u firem s povolením mimo tato teritoria (či bez povolení) je nutné tyto příjmy danit.

Zděděná autorská práva

Přiznávají se také například příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně autorského práva.

Důchod nad 33 tisíc měsíčně

Důchody za rok 2017 jsou od daně osvobozeny do částky 396 400 korun – tedy do výše 33 000 měsíčně. Jedná se o částku ve výši 36ti násobku minimální mzdy. Pokud máte vyšší důchod, je třeba ho zdanit.

Daňové přiznání u zaměstnanců

A kdy ještě musejí podávat samostatné daňové přiznání zaměstnanci? Například tehdy, pokud měli příjmy ze zaměstnání souběžně od více zaměstnavatelů, včetně doplatků mezd, a byly z těchto příjmů sráženy a odváděny zálohy na daň. „Daňové přiznání je rovněž povinen podat poplatník (zaměstnanec), který měl vedle příjmů ze závislé činnosti zdaňovaných formou záloh i jiné zdanitelné příjmy (z podnikání, nájmu apod.) vyšší než 6 000 korun,“ doplňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Zaměstnanci, kteří pak mají povinnost podat daňové přiznání, musejí zaměstnavatele požádat o vydání potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2017 a k přiznání ho připojit.

Náš tip: Důležité informace k daňovým povinnostem za rok 2017 najdete na webu Finanční správy.

Ivana Kropáčková

Tagy: