Investoři mohou podpořit technologickou a energetickou transformaci a soběstačnost Evropy skrze dluhopisové fondy

Moderní investor požaduje nejen stabilní výnos, ale také jistotu, že peníze vkládá do projektů, které mají smysl. Jedním z nástrojů rozumového investování jsou i dluhopisové fondy. Takové investice mohou podle společnosti Amundi stavět například na technologické a energetické transformaci Evropy.

Svět se mění a s ním i Evropa. Řetězec nedávných krizí – který odstartoval pandemií koronaviru a pokračoval ruskou invazí na Ukrajinu a energetickou krizí – odhalil určité slabiny evropské nesoběstačnosti. Evropská unie proto v posledních letech zahájila technologickou i energetickou transformaci.

Začalo to kontroverzním Green Dealem, teď je na stole plán REPowerEU, který hledá bezpečnější zdroje fosilních paliv, nebo Chips Act, který má vrátit Evropu zpátky mezi velmoci ve výrobě čipů.

Tematické investice

Taková překotná doba v Evropě vyloženě nahrává tematickým investicím. Investor při tomto druhu investování nehledá jednu konkrétní firmu, ale spíše se poohlíží po komplexním investičním sektoru – takovém, který by dlouhodobě dával finanční, ale i hodnotový smysl.

Pilířem tematického investování může být například investice do potravin, zdraví, vodíku nebo digitalizace. Takové investiční sektory mohou pro člověka představovat uvážlivý mix mezi stabilním růstem a rozumnou mírou rizika.

„Fosilní paliva, která mají negativní dopad na životní prostředí a vysokou emisní stopu, před sebou nemají pravděpodobně moc světlou budoucnost. Naopak dnes, v prostředí, kdy mnoho zemí po celém světě hledá čistší cestu, se pozornost upírá právě k vodíku,“ popsal v pořadu Byznys Marek Nisler, obchodní manažer pro privátní a institucionální klientelu společnosti Amundi, jednu z cest tematického investování.

Dluhopisové fondy

Aby se plně rozvinula efektivita tematického investování, musí hledat investor nástroje, které ideálně v jediném instrumentu dostatečně obsáhnou více požadovaných investic. K tomu slouží například dluhopisové fondy.

Dluhopisům se obecně v nynější době vysokých úrokových sazeb daří a dluhopisové fondy nejsou výjimkou. Nejmodernější verzí fondů jsou pak nástroje Buy & Watch, které jsou založené na nákupu dluhopisů moderních (například evropských) firem a na následném pečlivém sledování a analyzování výkonnosti portfolia.

Tyto instrumenty v sobě kombinují to nejlepší ze dvou základních druhů dluhopisových investic – samotných dluhopisů a dluhopisových fondů.

Výhody Buy & Watch

Od dluhopisů přebírají konkrétní dobu splatnosti a predikovaný výnos, Buy & Watch naopak potlačuje negativní faktory dluhopisů, mezi které patří riziko stoprocentní ztráty a nemožnost úpravy portfolia v čase.

Fondy Buy & Watch implementují také to nejlepší z klasických dluhopisových fondů – umožní vysokou diverzifikaci mezi desítky společností a rovněž aktivní správu portfolia, do kterého lze v případě nevýkonnosti konkrétního dluhopisu zasáhnout a nahradit jej dluhopisem výkonnější společnosti.

Fondy Buy & Watch naopak eliminují negativní vlastnosti dluhopisových fondů, mezi které patří těžce odhadovaný výnos, který je spojený s absencí konkrétního data splatnosti.

  • Evropské dluhopisové fondy Buy & Watch se uzavírají s pevnou dobou splatnosti kolem šesti let.
  • Zahrnují v sobě až 70 různých evropských společností, které se budou podílet na technologické a energetické transformaci Evropy. Jedná se o firmy z širokého oborového spektra – od obrany a potravin po zdraví, digitalizaci nebo energetiku.
  • Mezi další výhody dluhopisových fondů Buy & Watch patří nízká rizikovost, se kterou se například akcie nemohou měřit.
  • Výnos tematických fondů se pak pohybuje kolem šesti procent ročně a může proto jít o vhodnou investiční příležitost, která potlačí projevy nynější vysoké inflace.

Upozorňujeme, že s investicí jsou vždy spojena rizika. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje, že v budoucnu se výkonnost nezmění. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Cílový trh jednotlivých produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a zákazník se může nacházet jak mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Před jakoukoliv investicí se klient nejprve musí seznámit s podrobnostmi o fondech (statuty/prospekty), a to včetně klíčových informací. Více informací o fondech a rizicích najdete na www.amundi.cz.

Tagy: